Cyfrif Rhybydd 60 Diwrnod

Fel arfer, mae cyfrifon rhoi rhybudd yn cynnig cyfradd llog uwch na chyfrifon y gellir eu defnyddio'n rhwydd, heb roi eich arian dan glo am gyfnod rhy hir. Mae'n rhaid i chi roi rhybudd cyn codi arian. Fodd bynnag, os oes argyfwng ac mae angen i chi gael gafael ar eich arian ar unwaith, gallwch godi arian heb rybudd ond byddwch yn colli rhywfaint o log.

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol blynyddol £500 - £2,000,000 1.20% 1.20%
Amrywiol misol £500 - £2,000,000 1.19% 1.20%
 • Agor mewn cangen neu asiantaeth 
 • Cynilo rhwng £500 a £2 filiwn
 • Cyfrifir llog ar eich balans yn ddyddiol a chaiff ei dalu yn flynyddol neu’n fisol
 • Gallwch godi eich arian â 60 diwrnod o rybudd, neu ar unwaith ond yn colli gwerth 60 diwrnod o log gros*
Blwch crynodeb
  Summary Box
Enw'r cyfrif Cyfrif Rhybydd 60 Diwrnod Issue 2
Beth yw'r gyfradd llog?
AER†
Gross* p.a.
Annual interest
1.20%
1.20%
Monthly interest
1.20%
1.19%

Interest is calculated on your daily balance and paid annually on 1 January every year or monthly on the first business day of each calendar month, depending on what you choose.
A all y Principality newid y gyfradd llog? Yes, variable account rates could increase or decrease.

Customers will be given personal notification of any material reduction in Interest rates a minimum of 14 days before the change takes effect.
To understand why rates may be reduced please refer to conditions 74-80 of our Savings Terms and Conditions.
Beth fyddai'r balans amcangyfrifedig ar ôl 12 mis yn seiliedig ar adnau o £1,000? £1,012.00 (based on the assumption that no further deposits or withdrawals are made during the 12 months).
Sut ydw i’n agor a rheoli fy nghyfrif?
 • You must be aged 16 or over. You must be a UK resident for tax purposes to open and operate this account.
 • Open your account in branch or agency. Existing customers who wish to transfer funds from their maturing Principality Fixed Term Bond to open this Account can do so in branch, agency or by post.
 • Minimum balance is £500, maximum balance is £2,000,000. The minimum balance must be maintained to operate the account.
 • Manage your account in branch, agency, post or online via secure message (subject to Your Account eligibility criteria, available when you click ‘Register Now’ at www.principality.co.uk/register).
A gaf i godi arian? Yes, all withdrawals from and closure of your account are subject to 60 days’ prior notice or loss of 60 days’ gross interest on the amount you withdraw if you do not give 60 days’ prior notice.
Gwybodaeth ychwanegol
 • Service charges and costs may apply to your account. These are outlined in our Tariff of Charges.
 • If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HMRC. For more information visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.
 • In certain circumstances we may refuse an instruction to operate an account. These circumstances are outlined in the Savings Terms and Conditions.
 • Rates correct as at 12/11/2019.
Cyfrifo eich cynilion

Savings calculator

Please enter amount

Amount must be less than 1,000,000

Please enter amount

Amount must be less than 1,000,000

Please choose a duration

Please choose a duration

 

 1. The results displayed were dependent on the information you provided and are for illustrative purposes only and are by no means an indication of being suitable for your individual circumstances.
 2. The calculations assume interest is paid gross* of income tax on the entire balance on an annual basis
 3. It has been assumed that no withdrawals or additional deposits would be made from the account during the saving duration, and that the interest rate also remains the same during this time (note that interest rates on variable rate savings account are subject to change, and when fixed rate deals end, there is no guarantee that the same rate will be available in the future). 

Before you apply below, please read the 60 Day Notice Account Issue 2 Account Terms & Conditions

As you will be bound by the Account Terms and your information is held in accordance with our privacy policy, you should read, print and save the below documents for your records. If you have any queries relating to them, please contact us for further information.

We recommend that you print and keep a copy of these terms and conditions for your records.
Please also read the following:

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn. • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

We are covered by the FSCS


Find out more about what it means for you.