Eich Cyfrif

LoginMae’r gallu i reoli eich arian yn bwysig, ac rydym ni’n deall nad yw’n hwylus i chi fynd i’ch cangen leol bob amser. Weithiau, mae’n braf gallu gwneud pethau o gartref. Drwy ddefnyddio Eich Cyfrif, ein gwasanaeth bancio ar-lein, gallwch weld eich cyfrif morgais Principality a’ch cyfrif cynilo bob awr o’r dydd a’r nos, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Mewngofnodwch nawr neu cofrestrwch isod.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.