Cysylltwch â Ni

Sut gallwn ni eich helpu?

White pig shape moneybox in a grey circle

Cynilion

White house icon in a grey circle

Morgeisi

White outline of a computer in a grey circle

Rheoli Eich Cyfrif ar-lein

Ymholiadau Cyffredin

Sut gallaf roi arian yn fy nghyfrif cynilo ar-lein yn unig?

Fel cymdeithas adeiladu rydym yn defnyddio Banc Barclays fel darparwr ein cyfrif banc, felly peidiwch â phoeni os gwelwch Barclays yn ymddangos fel y banc derbyn pan fyddwch yn rhoi arian i mewn i’ch cyfrif cynilo Principality.

Er mwyn talu arian i mewn bydd yn rhaid i chi roi’r manylion canlynol:

Enw/Talai: Cymdeithas Adeiladu Principality
Cod didoli: 20-18-23 
Rhif y cyfrif: 90653535
Cyfeirnod: rhif 9 digid eich cyfrif cynilo Principality. 

Trosglwyddo ISA i Principality o ddarparwr arall

Pan fyddwch yn trosglwyddo ISA o ddarparwr arall i ni, bydd yn rhaid i’r sefydliad ariannol arall weld dogfen drosglwyddo wedi’i llofnodi y gellir ei lawrlwytho yma. Os nad oes modd gennych i argraffu, anfonwch neges ddiogel atom ar Eich Cyfrif neu anfon neges e-bost, ac fe argraffwn y ddogfen a’i hanfon atoch. 

Nodwch, gall gymryd 15 diwrnod i ISA arian parod drosglwyddo a 26 diwrnod i ISA stociau a chyfranddaliadau drosglwyddo.

Rwy’n cael trafferth mewngofnodi ar-lein

Rhif Adnabod Defnyddiwr ddim yn gweithio – Os ydych chi wedi nodi eich cyfrinair yn anghywir fwy na 3 gwaith, efallai fod problem gyda'ch Rhif Adnabod Defnyddiwr. Mae eich Rhif Adnabod Defnyddiwr yn dechrau gyda P ac yna 9 rhif e.e. P123456789. Ni ddylai hwn gynnwys unrhyw gyplysnodau. 

Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, gallwch ei ailosod ar y dudalen mewngofnodi. Gallwch wneud hyn drwy ddewis 'Wedi anghofio eich cyfrinair?' sy'n ymddangos o dan y blwch cyfrinair. Bydd angen eich Rhif Adnabod Defnyddiwr, cyfeiriad e-bost, ffôn symudol a'r atebion i'ch cwestiynau diogelwch neu air cofiadwy arnoch.

Y meini prawf ar gyfer y cwestiynau diogelwch yw bod angen iddynt fod o leiaf 5 nod o hyd. Nid oes angen dilyn y patrwm priflythrennau/llythrennau bach. Gall eich atebion fod â bylchau, rhifau neu symbolau ond nid oes rhaid eu bod yn bresennol. Gwiriwch hefyd eich bod wedi ail-nodi eich cyfrinair ar waelod y sgrin hon. 

Os ydych chi’n cofrestru am y tro cyntaf bydd angen i chi ofyn am god gweithredu drwy'r post. Rydym yn gwneud hyn i wirio eich cyfeiriad. Bydd hwn yn eich cyrraedd o fewn 5 diwrnod gwaith. I roi eich cod gweithredu, bydd angen i chi fewngofnodi gyda'ch Rhif Adnabod Defnyddiwr, cyfrinair ac OTP. Pan ofynnir i chi weithredu eich cyfrif, bydd angen i chi roi'r cod 6 rhif a bostiwyd i'ch cyfeiriad. Os nad ydych wedi derbyn eich cod gweithredu drwy'r post o fewn 5 diwrnod gwaith, gallwch ofyn am un arall drwy ddewis 'heb dderbyn eich cod gweithredu eto? Gallwch ofyn am un newydd yma'

Os ydych chi'n gweld neges gwall ‘Mae’n ddrwg gennym, mae rhywbeth wedi mynd o’i le’ – Ceisiwch newid i borwr gwahanol neu ddyfais wahanol. Os bydd y problemau'n parhau, ffoniwch ni ar 0330 333 4000.

Sut wyf yn gwneud fy nghyfrif cynilo ar-lein yn weithredol?

Ar ôl i chi gwblhau cais llwyddiannus am gyfrif cynilo, byddwch yn cael cod cynnau drwy’r post o fewn 5 diwrnod. Dim ond ar gyfer mewngofnodi i Eich Cyfrif y tro cyntaf y bydd angen hwn, yna bob tro y byddwch yn mewngofnodi anfonir Cyfrinair Un Tro (OTP) i’ch ffôn symudol.

Beth i’w wneud os na chewch neges destun OTP o fewn 10 munud
Os na chewch chi OTP o fewn 10 munud, mae sawl peth y gallwch eu gwirio cyn ein ffonio ni:

  1. Gwiriwch fod eich ffôn symudol wedi’i droi ymlaen cyn mewngofnodi i Eich Cyfrif.
  2. Gallai’r testun gymryd hyd at 10 munud i gyrraedd felly caniatewch ddigon o amser i hyn.
  3. Gwiriwch â’ch darparwr rhwydwaith: os oes signal gwael neu ddim signal; os oes cyfyngiadau ar y mathau o destunau yr ydych yn cael eu derbyn; neu os nad ydych wedi cael testunau eraill yr oeddech yn eu disgwyl heddiw (heb gynnwys WhatsApp).

Os ydych yn dal i gael trafferthion â’ch testun OTP, ffoniwch ni ar 0330 333 4000.

 

Beth arall allwn ni eich helpu ag ef?

Cliciwch y botwm isod os nad yw eich cwestiwn wedi’i restru

 

 

 

Sut i gysylltu

Ein Cyfeiriad

Ysgrifennwch atom yn: - Cymdeithas Adeiladu Principality, Tŷ Principality, Y Friary, Caerdydd, CF10 3FA.

Ffoniwch ni

Mae ein harbenigwyr cyswllt ar gael Llun – Gwener 9am – 5pm a Sadwrn 9am – 1pm

  • Ymholiadau cyffredinol - 0330 333 4000*
  • Ymholiadau Morgeisi Newydd - 0330 333 4002*
  • Adnewyddu cyfradd eich Morgais presennol - 0330 333 4030*
  • Ôl-ddyledion neu os ydych yn cael anawsterau ariannol - 0330 333 4020*

Os ydych yn galw o dramor, efallai yr hoffech chi ddefnyddio 029 2038 2000.

*Mae galwadau i’r rhif hwn yn rhan o funudau cynwysedig o becynnau ffôn symudol a llinell dir.

I’n helpu i gynnal ein gwasanaeth a safonau diogelwch efallai y bydd galwadau yn cael eu monitro neu eu recordio. 

If you’ve been affected by the pandemic and need help, please visit our dedicated support page:

Coronovirus Support Information

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig