Cynilion

Cyfrifon cynilo i chi a'ch teulu

1.60% AER†

5 Year Fixed Rate Bond

Cymerwch olwg ar ein hystod o bondsGweld ein holl gyfrifon cynilo

Morgeisi

Mae gennym amrywiaeth o forgeisi i'ch helpu i symud ymlaen

Hyd at 95% LTV

Chwilio am gartref newydd?

Pa un a ydych yn prynu’ch cartref cyntaf neu’n symud i fyny’r ysgol eiddo, byddem yn hoffi eich helpu i fod yn berchen ar ddarn bach o Gymru.


Gweld ein holl gyfrifon morgeisi

Yswiriant

Diogelu rhag damweiniau bach bywyd a diogelu'r pethau rydych chi'n eu trysori.

Eich Yswiriant Cartref

Yswiriant Cartref

Gwir brawf yswiriant cartref da yw'r cymorth a gewch pan fydd trychineb yn taro.


Gweld ein holl gyfrifon yswiriant

Pam y Principality?

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Yn gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.