We Have Updated Our Savings Terms & Conditions

New savings terms and conditions are available from 24 July 2017.

We’ve added information about opening an account on a signatory and trustee basis, and increased the faster payment withdrawal limit to £20,000. View our Children’s Savings Account FAQs for more information.

View our new savings terms & conditions.

Cynilion

Cyfrifon cynilo i chi a'ch teulu

1.60% AER†

5 Year Fixed Rate Bond

Cymerwch olwg ar ein hystod o bondsGweld ein holl gyfrifon cynilo

Morgeisi

Mae gennym amrywiaeth o forgeisi i'ch helpu i symud ymlaen

Hyd at 95% LTV

Chwilio am gartref newydd?

Whether it's your first home or you're moving up the property ladder, take a look at our range of mortgages.


Gweld ein holl gyfrifon morgeisi

Yswiriant

Diogelu rhag damweiniau bach bywyd a diogelu'r pethau rydych chi'n eu trysori.

Eich Yswiriant Cartref

Yswiriant Cartref

Gwir brawf yswiriant cartref da yw'r cymorth a gewch pan fydd trychineb yn taro.


Gweld ein holl gyfrifon yswiriant

Pam y Principality?

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Yn gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid and compounded once each year.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.