Morgeisi

Does unman yn debyg i gartref

Rydym ni yma yn y Principality yn deall yr hyn y mae’r cartref yn ei olygu i’n cwsmeriaid. Rydym yn gwybod pa mor ganolog ydyw ym mhob cam o’n bywydau.

P’un a ydych yn prynu eich cartref cyntaf, yn dymuno symud eich morgais i ni ofalu amdano neu efallai eich bod eisoes gyda ni ac yn edrych am gytundeb morgais newydd – beth bynnag sydd ei angen arnoch chi, rydym yma i helpu.

Cymerwch gipolwg ar y dewisiadau isod a gadewch i’n dull personol ni eich helpu a’ch tywys chi.

Am brynu eich cartref cyntaf?

Felly rydych yn meddwl am brynu eich cartref cyntaf? Llongyfarchiadau! Gadewch i ni eich helpu a’ch tywys at stepen y drws.

Darganfyddwch fwy

A yw eich morgais eisoes gyda ni?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

A ydych chi’n symud tŷ neu’n ail-forgeisio?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

Prynu i osod?

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eiddo i’w osod. Dewiswch y Principality i’ch helpu i wneud y gorau drosoch eich hun.
Darganfyddwch fwy


GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.