Ynglŷn â Principality Masnachol

Principality Masnachol

Rydym ni'n darparu cyllid i fuddsoddwyr eiddo a datblygwyr eiddo trwy dîm ymroddedig o Reolwyr Masnachol profiadol a Thîm Cymorth hynod fedrus.

Minister visits Principality Commercial housing developmentRydym ni wedi datblygu enw da dros y 12 mlynedd diwethaf am gynnig atebion cyllido wedi eu teilwra ym maes Eiddo Masnachol

Ein prif feysydd cyllido yw:

  • Cyllid Buddsoddi - Rydym ni'n darparu cyllid er mwyn caffael ac ail-ariannu eiddo buddsoddi ym mhob prif ddosbarth o asedau, sef swyddfeydd, diwydiannol, manwerthu a phreswyl.
  • Cyllid Datblygu - Rydym yn cyllido datblygiadau preswyl a datblygiadau masnachol, yr olaf o'r rhain yn erbyn datblygiadau cyn gwerthu neu cyn gosod yn unig.

I gael golwg fwy manwl ar ein gwaith, gan gynnwys geirda gan ein cwsmeriaid, gwyliwch ein fideo isod am y gwasanaeth Masnachol, a gafodd ei gomisiynu i ddathlu ein 10 mlwyddiant.

Mae ein holl weithrediadau masnachol yn digwydd mewn un lleoliad canolog. Felly gallwn ymateb yn ddiymdroi i'ch ceisiadau a bydd ein tîm yn rheoli pob agwedd ar y broses fenthyca.

Harbourside Business Park funded by Principality Commercial Byddwn yn rhoi benthyciadau gwerth rhwng £500,000 a £3 miliwn fel arfer, ac mae uchafswm o £10 miliwn fesul cwsmer. Â ninnau'n ymfalchïo yn ein perthynas waith agos â'n cwsmeriaid, ni fyddwn fel arfer yn benthyca yn erbyn eiddo, nac i gwsmeriaid, sydd yn bellach na thaith 2.5 awr o Gaerdydd.

Os oes arnoch chi angen cyllid Masnachol, byddem yn falch o drafod eich cynnig.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.