Cynilion a Bondiau Cyfnod Penodol

Mae cynilion a bondiau cyfnod sefydlog yn diogelu eich arian am gyfnod penodol o amser tra bydd yn ennill cyfraddau llog cystadleuol. Mae’r Principality yn cynnig dewis o Fondiau cyfnod sefydlog gyda chyfraddau llog sy’n cael eu cyfrifo’n ddyddiol. Gellir talu llog yn fisol neu’n flynyddol i gyfrif banc o’ch dewis. Ar ôl i chi agor cyfrif, gallwch hefyd reoli eich cynilion drwy’r post neu trwy fynd i’ch cangen leol.

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 17 2.00% 2.00% dim £20 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
1 Year Fixed Rate Bond Issue 305 1.00% 1.00% dim £500 Not Permitted Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 306 1.09% 1.09% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 304 1.60% 1.60% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.