Cynilion a Bondiau Cyfnod Penodol

Fixed term savings and bonds tie up your money for a set period of time while earning competitive interest rates. Principality provides you with a choice of fixed term Bonds with interest rates that are calculated daily. Interest can be paid  annually or  monthly into a bank account of your choice. We have a range of Fixed Term Bonds that are easy to open and manage.

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Member Only Regular Saver Bond 4.00% 4.00% dim £20 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 18 2.00% 2.00% dim £20 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 1 Flwyddyn Rhif 314 1.37% 1.37% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 313 1.57% 1.57% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 312 1.85% 1.85% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.