Ffurflenni I'w Lawrlwytho

Os ydych yn chwilio am ffurflen neu ddogfen nad yw'n ymddangos yn y rhestr hon, ffoniwch ni ar 0330 333 4000 a byddwn yn hapus i anfon un atoch.

Cynilion

Gwneud cais am gyfrif

Ffurflenni ISA

Trosglwyddo ISA Mewnol
I drosglwyddo eich ISA Arian Parod Dim Rhybudd presennol gyda'r Principality i ISA Arian Parod Dim Rhybudd arall gyda'r Principality

Ffurflen Trosglwyddo ISA Arian Parod
I drosglwyddo eich ISA Arian Parod o ddarparwr arall i ISA Arian Parod y Principality

Self Certification Declaration

To use in conjunction with the application form

Cash ISA Application
To apply for a cash ISA (except e-ISA which can only be opened online) via the post

Cash ISA break in subscription form
Use this form if you wish to pay into your existing Principality ISA but haven’t paid into your account in the last tax year

Stocks and Shares ISA to Principality Cash ISA Transfer Form
To transfer your Stocks and Share ISA from another provider to a Principality Cash ISA

Symud arian

Archeb Sefydlog Cynilion
I ddweud wrth eich banc neu gymdeithas adeiladu am anfon taliad rheolaidd i'ch cyfrif cynilo gyda'r Principality

Ffurflenni defnyddionl eraill

Ffurflen R85 Eithrio rhag Treth
I gofrestru eich eithriad rhag treth, os nad ydych yn drethdalwr y DU a'ch bod am i ni dalu eich llog heb dynnu treth ohono

Lost Passbook
To notify us that your passbook has been lost

Stolen Passbook 
To notify us that your passbook has been stolen

Child Introduction Form
To use in conjunction with an application form when opening an account for someone under the age of 16

Bereavement

Death and Bereavement

Bereavement registration

Request to close accounts

Bereavement withdrawal request

Other Useful forms

Morgeisi

Mortgage Direct Debit Mandate
To give Principality Building Society permission to collect funds from your bank or building society account for payment of your mortgage

Tariff of Mortgage Charges