Morgeisi Prynu i Osod

Os ydych yn brynwr newydd yn prynu eich eiddo cyntaf i'w osod neu i ymestyn eich portffolio o eiddo i'w osod, mae'r Principality yn cynnig amrywiaeth o forgeisi prynu i osod gyda chyfraddau morgeisi prynu i osod cystadleuol trwy froceriaid morgeisi annibynnol.

Rhai Pethau y Dylech Wybod Amdanynt cyn i chi fynd Ymhellach

 • LTV - Yr uchafswm benthyciad i werth y byddwn yn ei ystyried yw 75%
 • Portffolio - Gallwn gynnig morgeisi prynu i osod i ymgeiswyr ag uchafrif o 5 eiddo ar osod yn unig, gan gynnwys yr eiddo sy'n gysylltiedig â'r cais hwn.
 • Lleoliad - Rhaid i'r morgais fod ar gyfer eiddo prynu i osod yng Nghymru neu yn Lloegr
 • Incwm Rhent - Dylai hwn fod o leiaf 145% o'r taliadau llog misol.

Mathau o Forgeisi Prynu i Osod

 • Mae cyfraddau morgeisi prynu i osod sefydlog yn caniatáu i chi dalu cyfradd llog sefydlog am nifer benodol o flynyddoedd
 • Mae cyfraddau morgeisi prynu i osod tracio wedi'u cysylltu â Chyfradd Banc Banc Lloegr am yr ychydig flynyddoedd cyntaf o'ch morgais prynu i osod.
 • Mae cyfraddau morgeisi prynu i osod gostyngol yn cynnig cyfraddau morgais sy'n is na'n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR) am yr ychydig flynyddoedd cyntaf o'ch morgais prynu i osod

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Ffi ymrwymo i forgais  
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.1% 30/06/19 4.74% 4.6% APRC £895 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.3% 30/06/19 4.74% 4.5% APRC £0 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.2% 30/06/19 4.74% 4.5% APRC £0 £0 More details
60% LTV Buy To Let Discount Mortgage 2% 30/06/19 4.74% 4.6% APRC £895 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV 2.8% 30/06/22 4.74% 4.3% APRC £0 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV 2.8% 30/06/19 4.74% 4.6% APRC £0 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 3% 30/06/19 4.74% 4.6% APRC £0 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 2.7% 30/06/19 4.74% 4.6% APRC £895 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 3.05% 30/06/20 4.74% 4.6% APRC £895 £0 More details
Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 75% LTV 3.2% 30/06/20 4.74% 4.6% APRC £0 £0 More details


Members Get More See how you could be getting more from being a Principality Member.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.