Cwsmeriaid Morgais Presennol

Os ydych chi’n chwilio am gytundeb morgais newydd, byddem yn falch iawn o helpu.

  • Os yw eich cytundeb Principality presennol yn dod i ben yn fuan, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r trefniant newydd mwyaf priodol
  • Os ydych chi’n symud tŷ ac eisiau trosglwyddo neu ymestyn eich morgais Principality presennol, gallwn esbonio’r holl bosibiliadau

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod pan fyddwch yn newid eich cytundeb morgais presennol

Gan eich bod yn ddeiliad morgais Principality presennol, byddwch yn gallu gwneud cais am gytundeb morgais newydd naill trwy ofyn am gyngor gennym ni neu drwy beidio â derbyn cyngor a’n hysbysu ni i ddilyn eich cyfarwyddiadau.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y dewisiadau hyn a’u pwyso a'u mesur cyn penderfynu sut i wneud cais am eich cytundeb morgais.

Gyda chyngor neu hebddo...?

Penderfynwch a oes angen cyngor ar eich dewisiadau arnoch, neu eich bod yn ymwybodol o’r newid yr ydych chi'n dymuno ei wneud i’ch morgais ac yn hapus i’n cyfarwyddo ni heb dderbyn cyngor.

Gyda chyngor

Ffoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd morgeisi neu trefnwch apwyntiad gyda chynghorydd morgeisi yn un o’n canghennau.

Heb gyngor

Mae llawer o’n cwsmeriaid morgais presennol yn gallu newid eu cytundeb morgais ar-lein. Neu, gallwch ffonio ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid gyda’ch cyfarwyddyd neu drefnu apwyntiad yn un o’n canghennau i roi eich cyfarwyddyd.

Gellir adfeddiannu eich cartref os na fyddwch yn talu'r ad-daliadau ar eich morgais

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.