Mynegai Prisiau Tai Cymru

Rydym ni, sef cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru sydd â bwriad cryf o helpu pobl i ffynnu yn eu cartrefi, yn gweithio mewn partneriaeth ag Acadata i lansio’r Mynegai Prisiau Tai (HPI) swyddogol cyntaf yng Nghymru. Bydd hyn yn rhoi pris tŷ cyfartalog i bobl Cymru ym mhob un o’r 22 o awdurdodau lleol ledled Cymru. Byddwn ni’n cyhoeddi’r data bob chwarter, ynghyd â’n sylwadau penodol ar y canfyddiadau.

Why we love Newport

Over the last 12 months our Wales HPI report has shown that house prices in Newport are on the rise. We asked some people why they love living there.

Newport-HPI-video-screenshot

Penawdau

Mae Prisiau Tai yng Nghymru ar eu uchaf erioed a £179,855 yw’r pris tai cyfartalog.

Annual Growth
House Sales
Quarterly Change
Modest Growth
Sut yr ydym ni’n casglu ein data

Caiff ein Mynegai Prisiau Tai chwarterol ei baratoi ar ein cyfer gan Acadata Ltd. Caiff y data a ddefnyddir eu cyflenwi gan y Gofrestra Tir. Mae hyn yn sicrhau yr ystyrir pob tŷ a brynir yng Nghymru, gan adlewyrchu prisiau trafodiadau gwirionedd, wedi’u cymysgu a’u haddasu’n dymhorol gan ddefnyddio methodoleg berchenogol Acadata.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Gwybodaeth Gyfreithiol

Caiff Mynegai Prisiau Tai Cymru y Principality ei baratoi gan ddefnyddio set ddata a ddarperir gan Acadata, gan ddilyn eu methodoleg nhw. Caiff ei gyhoeddi fel ffynhonnell eilaidd o wybodaeth economaidd, ond ni ddylid dibynnu arno ar gyfer unrhyw benderfyniadau masnachol na phersonol a ni fydd y Principality nac Acadata yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb os caiff ei ddefnyddio yn groes i’r bwriad hwnnw.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.