Newyddion Masnachol

Deryn Health Centre

Datblygiad gwerth £5.7 miliwn yn ychwanegu at boblogrwydd cynyddol Parc Ynni Baglan

Mae datblygiad gwerth £5.7 miliwn sy’n dod â fferyllfa, canolfan iechyd a gofod swyddfa o ansawdd uchel i Barc Ynni Baglan bellach wedi ei gwblhau.


Mae Principality Masnachol yn cefnogi rhagor o brynwyr cartrefi ledled Cymru gyda menter ddiweddaraf Davies Homes

Homebuyers in South Wales now have more high quality homes in their grasp as work gains pace on a new housing development in the heart of the region.

St Winefrides Care Centre

Canolfan Ofal St Winefride's

Creu 40 o swyddi wrth i waith ddechrau ar ganolfan ofal newydd ar safle Ysbyty St Winefride's.

  • Mae Cyfradd Sylfaenol Benthyciadau Masnachol y Gymdeithas [“CLBR”] wedi newid i 2.25% yn weithredol o 1 Medi 2016.