Yswiriant Cartref

Diogelu eich cartref

✔ Rheolwr hawliadau personol
✔ Dewis o ddau bolisi
✔ Yswiriant newydd am hen
✔ Staff canolfan alwadau yn y DU

Trosolwg o'r Cynnyrch

Rydym ni wedi ymuno â Legal & General, yswiriwr sydd wedi ennill gwobrau ac wedi diogelu cartrefi am dros 90 o flynyddoedd, er mwyn cynnig dau bolisi yswiriant cartref dibynadwy i chi. Eich Yswiriant Cartref ac Eich Yswiriant Cartref Plws. Mae gan bob polisi lefel wahanol o sicrwydd, ac mae’r tablau isod yn cynnig trosolwg o’r sicrwydd a ddarperir. Fodd bynnag, i gael yr holl fanylion, edrychwch ar ddogfennau’r polisi sydd yn y tab Dogfennau Polisi. Yn dibynnu ar eich anghenion chi, rydych chi’n gallu dewis yswiriant adeiladau a chynnwys neu yswiriant unigol.

Beth mae’r Yswiriant Adeiladau yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Yswiriant Cartref Brys ✔ Hyd at £500
Accidental Breakage of fixed glass and sanitary-ware Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol Estynedig i adeiladau Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Colli Rhent a Llety Arall ✔ Hyd at £25000 ✔ Hyd at £50000
Olrhain a Mynediad ✔ Hyd at £5000
Newid cloeon ✔ Hyd at £500 ✔ Hyd at £750

Beth mae’r Yswiriant Cynnwys yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Difrod Damweiniol i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol estynedig i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Eitemau Risg Uchel ✔ Hyd at 20% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych ✔ Hyd at 33% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych (lleiafswm o £14,000)
Arian Personol (yn y cartref) ✔ Hyd at £100 ✔ Hyd at £500
Cynnwys y Rhewgell ✔ Hyd at £1000
Lladrad o Adeiladau Allanol ✔ Hyd at £1000 ✔ 10% o’r swm a yswiriwyd £5000
Eitemau yn yr Ardd ✔ Hyd at £1000
Cardiau Credyd ✔ Hyd at £5000
Beiciau Pedal yn y Cartref ✔ Up to contents sum insured
Dogfennau Polisi

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau allweddol canlynol. Os nad ydych yn deall unrhyw rai o'r telerau a'r amodau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Gwneud hawliad
Hawlio os ydych wedi dewis polisi Eich Yswiriant Cartref neu Eich Yswiriant Cartref Plws ar ôl Tachwedd 9, 2015

Os oes angen i chi hawlio, ffoniwch Legal & General, sy'n darparu’r polisi Eich Yswiriant Cartref neu Eich Yswiriant Cartref Plws, ar 0370 060 0419.

Mae’r tîm hawliadau a fydd yn ymdrin â’ch cais wedi’i leoli yn y DU ac maen nhw yno i’ch cynorthwyo drwy’r broses o hawlio. Bydd Legal & General yn darparu rheolwr hawlio personol i’ch tywys drwy’r broses hawlio o’r dechrau i’r diwedd a byddan nhw yno i ateb eich cwestiynau a rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud eich cais chi mor syml a didrafferth â phosib.

Mae llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer achosion brys. 8am-6pm Dydd Llun – Gwener a 9am-5pm Dydd Sadwrn.

Hawlio os ydych chi wedi cymryd Polisi Select2Protect cyn Tachwedd 8, 2015

Os oes arnoch angen hawlio, ffoniwch RSA, sy’n darparu eich Polisi Yswiriant Cartref Select2Protect, ar 0345 0727148. Mae’r tîm hawliadau a fydd yn ymdrin â’ch cais wedi’i leoli yn y DU ac maen nhw yno i’ch cynorthwyo drwy’r broses o hawlio. Mae’r tîm ar gael i ateb eich cwestiynau ac i roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn gwneud eich cais chi mor syml a didrafferth â phosib. Hefyd, byddwch yn gallu cael gafael arnynt yn y modd sydd fwyaf addas i chi, p’un ai drwy ffonio, tecstio, anfon e-bost neu drwy’r bost.

Ar gyfer cymorth cyfreithiol a hawliadau cartref brys byddwch yn cael eich trosglwyddo i gwmnïau y tu allan i RSA a fydd yn gallu eich helpu chi. Gallwch hefyd fod yn sicr y bydd RSA yn defnyddio cwmnïau profiadol sydd ag enw da ar gyfer gwaith atgyweirio a bydd eu holl waith yn dod gyda gwarant.

Pan fyddwch yn barod i setlo eich hawliad, mae nifer o ddewisiadau setlo ar gael, fel cael nwyddau, talebau, arian neu gardiau credyd newydd. Mae'r llinellau ar agor 8am-8pm dydd Llun i ddydd Gwener a 9am – 1pm ddydd Sadwrn.

Cyfrifwr Cynnwys I'ch helpu chi gyfrifo gwerth cynnwys eich cartref cewch ddefnyddio ein cyfrifwr cynnwys ar gyfer Yswiriant Cartref.

Canllaw Yswiriant Cartref Canllaw i yswiriant cartref – adeiladau a chynnwys – i ddiogelu eich cartref. Yr hyn y dylech ei ystyried wrth drefnu yswiriant.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

Limitations and exclusions apply.

As with most home insurance our policies don't cover loss or damage to your home or contents due to maintenance, wear and tear or damage that happens gradually over time. There is also a compulsory excess on each claim of £100 for Your Home Cover Plus policies or £150 for Your Home Cover policies (or £250 for escape of water claims and in the event of subsidence, heave or landslip, the first £1,000) plus any voluntary excess if you choose it. Other limitations and exclusions apply. For full terms and conditions please refer to the policy summaries and policy booklets.

We know that every home is different, which is why we've made it easy to adjust your home insurance to suit you. Simply pick from these optional extras:

  • Extended accidental damage - Get cover against accidents like putting your foot through the ceiling when you're in the loft, or spilling paint on your carpet. It's available for both your building and contents cover.
  • Family legal protection - Family legal protection cover is administered by DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. If you or a family member living in your home are facing solicitor or court costs from pursuing or defending certain legal claims, we can provide cover up to £50,000. 
  • Personal possessions - You can get cover in away from the home for lost, stolen or damaged items such as tablets, laptops, mobile phones, jewellery and pedal cycles.

Click below to get a quote online, or simply give us a call on 0330 333 4000 or pop in to your local branch to have a chat with one of our helpful customer consultants.