Preifatrwydd a Diogelwch

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd a sicrhau fod unrhyw wybodaeth bersonol a roddir gennych chi yn ddiogel.

Mwy o wybodaeth am pam rydym yn casglu eich gwybodaeth a sut rydym yn ei defnyddio

Mwy o wybodaeth am amddiffyn eich hun ar-lein

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau am eich preifatrwydd a’ch diogelwch, ffoniwch ni 0330 333 4000 os gwelwch yn dda.

Neu medrwch ysgrifennu atom: Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid, Cymdeithas Adeiladu Principality, Blwch Post 89, Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 1UA.

e-bost: enquiries@principality.co.uk

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.