Symud tŷ

Os ydych chi’n gwneud mwy o le i’ch teulu neu’n symud i gartref llai o faint, gallwn ni eich helpu ar y cam newydd cyffrous hwn o’ch taith. Gelwir symud tŷ a chadw eich morgais yn Cludo.

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Yn ffodus, rydym eisoes yn gwybod pwy ydych chi a bydd yn hyn yn gwneud y broses yn fwy syml. Mae’r rhan fwyaf o’n cytundebau morgeisi, ynghyd â’ch cyfeiriad, yn “gludadwy”, felly gallwn ni eich helpu a lleihau’r straen o symud.

Edrychwch ar ein rheolau cludadwyedd am ragor o wybodaeth..

I gludo eich morgais, defnyddiwch y dolenni isod i siarad ag un o’n hymgynghorwyr.

Er mwyn cludo eich morgais, bydd angen apwyntiad cychwynnol gyda’n hymgynghorwyr, a gallai hwn gymryd hyd at hanner awr. Bydd angen i chi ddod â:

  • Manylion eich incwm gyda slipiau cyflog neu, os ydych yn hunangyflogedig, tair blynedd o gyfrifon
  • Manylion unrhyw ymrwymiadau ariannol sydd ar droed, e.e. cardiau credyd neu gyllid car

Umbrella

Are you protected Don't forget about home insurance, check our offering with L&G

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS