Cyfrifon ISA

Pa un a ydych chi’n dymuno defnyddio eich cynilion yn hawdd neu eu cadw’n ddiogel am gyfnod penodol, mae gennym amrywiaeth o gynlluniau ISA Arian Parod sy’n hawdd eu hagor a’u rheoli.


  Di-dreth y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
e-ISA Rhif 13 0.70% 0.70% dim £1 Dim Mwy o fanylion
ISA Addewid Rhif 10 0.90% 0.90% ie £500 30 o ddiwrnodau Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol 0.20% 0.20% dim £1 Dim Mwy o fanylion
2 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 178 1.15% 1.15% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
3 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 179 1.35% 1.35% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 180 1.70% 1.70% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.