Cyfrifon ISA

Pa un a ydych chi’n dymuno defnyddio eich cynilion yn hawdd neu eu cadw’n ddiogel am gyfnod penodol, mae gennym amrywiaeth o gynlluniau ISA Arian Parod sy’n hawdd eu hagor a’u rheoli.


  Di-dreth y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
e-ISA Rhif 13 0.90% 0.90% dim £1 Dim Mwy o fanylion
Easy Cash ISA 0.90% 0.90% dim £500 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol 0.20% 0.20% dim £1 Dim Mwy o fanylion
60 Day Notice Cash ISA 1.10% 1.10% dim £500 60 o ddiwrnodau Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 184 1.50% 1.50% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Rhif 185 1.66% 1.66% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 183 1.75% 1.75% dim £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.