It's our way of saying thank you

Adventures, magic, surprises, smiles, fun, excitement – our Members get more with us. If you’re a Principality Member, we want to reward you. That’s why we’re giving you more.

If you haven’t already done so, now is the time to sign up to Your Account. As well as enjoying 24/7 access to view your mortgage and savings accounts, Principality Members who sign up to Your Account, will be able to access a Member Rewards page where you could start enjoying exclusive benefits, including priority ticket access to selected events at Principality Stadium, 15% discount at the WRU online shop, exclusive competitions and automatic entry into all of our unmissable prize draws.

Eich Gwobrau Aelodau

Wrth gofrestru ar gyfer eich Gwobrau Aelodau cewch y buddion canlynol.

Gostyngiad o 15%
ayn siop ar-lein Undeb Rygbi Cymru

Hoffech chi wisgo cit rygbi newydd Cymru neu brynu rhai o nwyddau URC? Gallech gael gostyngiad o 15% yn siop ar-lein URC.

Tocyn blaenoriaeth
ar gyfer digwyddiadau dethol yn Stadiwm Principality

Bydd Aelodau Gwobrau Principality yn cael gwneud cais am docynnau i ddigwyddiadau dethol yn Stadiwm Principality cyn iddynt gael eu rhyddhau i’r cyhoedd.

Cystadlaethau i ennill tocynnau
a chael eich cynnwys yn awtomatig yn ein cystadlaethau tocynnau am ddim

Gallech ennill tocynnau yn ein cystadleuaeth Gwobrau Aelodau. Ar ôl i chi gofrestru, ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth; bydd Aelodau Gwobrau Principality yn cael eu cynnwys yn awtomatig felly bydd bob amser gyfle i chi ennill.

How to enter and activate your rewards

All you need to do is activate your Member Rewards. We've made it simple to get started.

  • Step 1: Log on to Your Account or if you haven't already, register online for Your Account here.
  • Step 2: If you qualify as a Principality Reward Member*, you'll find our Member Rewards page. Once on the page, you'll then need to activate your rewards by completing the online form.
  • Step 3: Your Member Rewards page is now live.

Our latest Member Rewards Winner

Click below to watch our video of Wales rugby player Jamie Roberts surprising our Member Rewards competition winners

Jamie Roberts

Sut i ddefnyddio eich Gwobrau Aelodau

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Gwobrau Aelodau?

Mae Gwobrau Aelodau yn agored i gwsmeriaid y Principality sy’n 18 oed neu’n hŷn, ac sy’n gymwys fel Aelod o’r Gymdeithas drwy fod â chyfrif cynilo neu gyfrif morgais gyda’r Gymdeithas gwerth £100 neu fwy.

Sut ydw i’n mynd at fy Ngwobrau Aelodau?

Bydd angen i chi fod yn gymwys fel Aelod Gwobrau er mwyn defnyddio’r dudalen Gwobrau Aelodau. Os ydych chi’n gymwys fel Aelod Gwobrau, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud yn siŵr eich bod wedi cofrestru ar-lein ar gyfer Eich Cyfrif. Pan fyddwch wedi cwblhau’r broses gofrestru a bod eich manylion mewngofnodi Eich Cyfrif gennych, byddwch yn gallu gweld eich tudalen lle y mae’r buddion ar gael. Bydd angen i chi wedyn gofrestru ar gyfer eich Gwobrau Aelodau trwy lenwi’r ffurflen ar y dudalen.

Os ydych chi’n gymwys fel Aelod Gwobrau a bod gennych eich manylion mewngofnodi Eich Cyfrif, bydd y dudalen ar gael i chi fynd iddi pan fyddwch yn mewngofnodi. Y cwbl fydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar gyfer eich Gwobrau Aelodau drwy lenwi’r ffurflen ar y dudalen.

A yw’n bosibl mynd at y Gwobrau Aelodau mewn unrhyw ffordd arall?

Rydym yn gwerthfawrogi na fydd pob Aelod sy’n gymwys ar gyfer ein tudalen Gwobrau Aelodau ar-lein yn dymuno mynd atynt ar-lein. Er nad ydym yn gallu cynnig yr holl fuddion sydd ar gael ar-lein ar hyn o bryd, mae dewis arall ar gael ar gyfer ein Haelodau hefyd. Ffoniwch ni neu galwch i mewn yn un o’n canghennau i gael rhagor o wybodaeth.

Stadiwm Principality

I ddysgu mwy am Stadiwm Principality a darllen ein Cwestiynau Cyffredin, cliciwch yma.

Terms and conditions will apply.

*The Member Rewards page is only available to Members, who have registered for “Your Account”, are aged 18 or over, and who are eligible as a voting Society member, being an individual with a mortgage or savings account with Principality Building Society, over £100 (“Reward Member”). The Principality’s “Member Rewards” page can be located in “Your Account” via the Principality website.