Diwrnodau bythgofiadwy, profiadau amhrisiadwy, creu atgofion a fydd yn meddwl y byd i chi. Mae ein Gwobrau Aelodau yn cynnig llu o bosibiliadau. Cofrestrwch heddiw i ddod â’ch atgofion gartref.

Dyma ein ffordd ni o ddweud diolch

Antur, syrpréis, chwerthin, hwyl a sbri, cyffro – rydym ni’n cynnig mwy i’n Haelodau. Os ydych chi’n Aelod o’r Principality, rydym ni eisiau eich gwobrwyo. Dyna pam rydym ni’n rhoi mwy i chi.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, nawr yw’r amser i gofrestru ar-lein ar gyfer Eich Cyfrif. Yn ogystal â gallu mynd at eich cyfrifon cynilo a’ch cyfrif morgais ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, caiff Aelodau’r Principality sy’n cofrestru ar gyfer Eich Cyfrif, fynd i dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, tocynnau blaenoriaeth i ddigwyddiadau penodol yn Stadiwm Principality a gostyngiadau yn siop ar-lein Undeb Rygbi Cymru. Oherwydd bod ein Haelodau’n cael mwy.

Wales V Ireland priority tickets

On Friday 10 March 2017, Wales will take on Ireland during the RBS 6 Nations championship held at Principality Stadium. We are pleased to confirm that we will be able to offer Principality Reward Members* the opportunity to purchase tickets ahead of the general public sale. 

Priority ticket access will be available to Reward Members who activated their Member Rewards before midday on Friday 2 December 2016.

Here's what you need to know:

  • Thursday 8 December 2016 –from 3pm Principality Reward Members can log on to the WRU ticketing website* and purchase tickets.
  • Tickets will be subject to availability and will be offered on a first come first served basis.
  • Maximum 4 tickets per Reward Member. 

Not activated?

Don’t miss out on our next priority ticket opportunity; make sure you activate your Member Rewards. See below for more information on how to become a Principality Reward Member*.

^By clicking on the links you will leave the Principality website - Principality is not responsible for the content of external websites.

Our latest Member Rewards Winner

Click below to watch our video of Wales rugby player Dan Biggar surprising our Member Rewards competition winner Laura

Dan Biggar Surprises Memer Reward Winner

Winner with Sam Warbuton
Stori un o'n henillwyr.

Nid yw ein Gwobrau Aelodau yn rhoi pwyntiau i chi. Maen nhw’n rhoi’r cyfle i chi ennill profiadau bythgofiadwy. Darllenwch stori Lynne.

Cofrestru ar gyfer Gwobrau Aelodau

Peidiwch â cholli cyfle! Mae’n hawdd cofrestru.

  • CAM 1: Cofrestrwch ar-lein ar gyfer Eich Cyfrif yma.
  • CAM 2:Os ydych chi’n gymwys fel Aelod Gwobrau Principality*, byddwch yn dod o hyd i’n tudalen Gwobrau Aelodau lle y bydd angen i chi lenwi’r ffurflen ar y dudalen i gofrestru ar gyfer ennill eich gwobrau.
  • CAM 3: Mae eich tudalen Gwobrau Aelodau yn fyw nawr.

Eich Gwobrau Aelodau

Wrth gofrestru ar gyfer eich Gwobrau Aelodau cewch y buddion canlynol.

Gostyngiad o 15%
ayn siop ar-lein Undeb Rygbi Cymru

Hoffech chi wisgo cit rygbi newydd Cymru neu brynu rhai o nwyddau URC? Gallech gael gostyngiad o 15% yn siop ar-lein URC.

Tocyn blaenoriaeth
ar gyfer digwyddiadau dethol yn Stadiwm Principality

Bydd Aelodau Gwobrau Principality yn cael gwneud cais am docynnau i ddigwyddiadau dethol yn Stadiwm Principality cyn iddynt gael eu rhyddhau i’r cyhoedd.

Cystadlaethau i ennill tocynnau
a chael eich cynnwys yn awtomatig yn ein cystadlaethau tocynnau am ddim

Gallech ennill tocynnau yn ein cystadleuaeth Gwobrau Aelodau. Ar ôl i chi gofrestru, ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth; bydd Aelodau Gwobrau Principality yn cael eu cynnwys yn awtomatig felly bydd bob amser gyfle i chi ennill.

Bydd telerau ac amodau yn berthnasol.

Sut i ddefnyddio eich Gwobrau Aelodau

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Gwobrau Aelodau?

Mae Gwobrau Aelodau yn agored i gwsmeriaid y Principality sy’n 18 oed neu’n hŷn, ac sy’n gymwys fel Aelod o’r Gymdeithas drwy fod â chyfrif cynilo neu gyfrif morgais gyda’r Gymdeithas gwerth £100 neu fwy.

Sut ydw i’n mynd at fy Ngwobrau Aelodau?

Bydd angen i chi fod yn gymwys fel Aelod Gwobrau er mwyn defnyddio’r dudalen Gwobrau Aelodau. Os ydych chi’n gymwys fel Aelod Gwobrau, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud yn siŵr eich bod wedi cofrestru ar-lein ar gyfer Eich Cyfrif. Pan fyddwch wedi cwblhau’r broses gofrestru a bod eich manylion mewngofnodi Eich Cyfrif gennych, byddwch yn gallu gweld eich tudalen lle y mae’r buddion ar gael. Bydd angen i chi wedyn gofrestru ar gyfer eich Gwobrau Aelodau trwy lenwi’r ffurflen ar y dudalen.

Os ydych chi’n gymwys fel Aelod Gwobrau a bod gennych eich manylion mewngofnodi Eich Cyfrif, bydd y dudalen ar gael i chi fynd iddi pan fyddwch yn mewngofnodi. Y cwbl fydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar gyfer eich Gwobrau Aelodau drwy lenwi’r ffurflen ar y dudalen.

A yw’n bosibl mynd at y Gwobrau Aelodau mewn unrhyw ffordd arall?

Rydym yn gwerthfawrogi na fydd pob Aelod sy’n gymwys ar gyfer ein tudalen Gwobrau Aelodau ar-lein yn dymuno mynd atynt ar-lein. Er nad ydym yn gallu cynnig yr holl fuddion sydd ar gael ar-lein ar hyn o bryd, mae dewis arall ar gael ar gyfer ein Haelodau hefyd. Ffoniwch ni neu galwch i mewn yn un o’n canghennau i gael rhagor o wybodaeth.

Stadiwm Principality

I ddysgu mwy am Stadiwm Principality a darllen ein Cwestiynau Cyffredin, cliciwch yma.

*The Member Rewards page is only available to Members, who have registered for “Your Account”, are aged 18 or over, and who are eligible as a voting Society member, being an individual with a mortgage or savings account with Principality Building Society, over £100 (“Reward Member”). The Principality’s “Member Rewards” page can be located in “Your Account” via the Principality website. Entries for the “Under Armour Rugby Weekend” promotion will be accepted prior to and including Tuesday 8 November 2016. No entries can be submitted after this date. Any entries that are submitted after this date will be disqualified. Existing “Reward Members” will be automatically entered into the promotion in accordance with the Member Rewards standard terms and conditions, and no further action is required to qualify for entry.