Y Diweddaraf

20/10/2016

Heart-warming HandyVan donation from Principality will keep older people safe this winter 

Principality building society has put its love for the home to good use by supporting an older ...

18/10/2016

Principality fundraising helps charity get off to a flyer in Wales

Principality Building Society has donated £14,000 raised by its employees to a rugby ...

First time buyer

10/10/2016

New survey by building society reveals first time buyers would rather live closer to work than family

Whether we’re dashing to meetings or checking work emails on our smartphones before ...

30/09/2016

Gwaith ar y gweill i chwilio am Brif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi penodi cwmni recriwtio Odgers Berndtson er mwyn ...

29/09/2016

Principality yn uno ag elusen rygbi i gefnogi pobl ifanc mewn ysgol yn Llanelli

Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn darparu dosbarthiadau busnes meistr a chymorth i ...

Grandmother and child

13/09/2016

Deall eich Polisi Yswiriant Cartref

Gyda newid tymor daw newid yn yr hinsawdd ac, er na allwn ddarogan pa mor oer, gwlyb a gwyntog y ...

31/08/2016

Y Prif Weithredwr yn ffarwelio â’r Grŵp y flwyddyn nesaf

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi cyhoeddi heddiw y bydd Prif Weithredwr eu Grŵp yn ...

Water leak in the house

30/08/2016

Prosiectau Adnewyddu Tŷ Dros yr Haf

Efallai ein bod wedi cael pob math o dywydd yr haf hwn, ond gan fod diwrnodau sych a nosweithiau ...

Internet safety

24/08/2016

Top tips to get safe online

Using computers and similar devices to go online has made everyday activities such as shopping, ...

First time buyer

12/08/2016

Clymog Japan a’ch Eiddo

Daeth Clymog Japan i bridd Prydain am y tro cyntaf ar ddiwedd y 1840au, pan wnaeth ffermwyr ...

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.