Cynilion

P’un a ydych chi eisiau enillion gwych ar eich cynilion, rhoi arian heibio ar gyfer gwyliau, dysgu eich plant sut i gynilo, cynilo ar gyfer eich ymddeoliad, car neu eich cartref cyntaf, neu ennill llog di-dreth ar eich lwfans ISA Arian Parod blynyddol, mae’r Principality yn cynnig ystod o gyfrifon cynilo gyda nodweddion hyblyg a chyfraddau llog sy’n bodloni eich anghenion cynilo unigol chi.

No results found

No results found

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.