Cyfraddau Llog Cyfredol

Rhoddir rhestr gyflawn isod o’n cyfraddau llog ar hyn o bryd. Ewch i’n tudalen Cyfrifon Cynilo i weld crynodeb mwy manwl ar gyfer pob cyfrif.

Cyfrifon Cynilo ar y Rhyngrwyd

  Product Balance AER† Gross* p.a. Link
e-Saver Issue 16 £1 - £1,000,000 0.70% 0.70% (variable) More Info
e-ISA Issue 13 £1 plus 0.70% 0.70% Tax-free^ p.a./(variable) More Info

Cyfrifon cynilo di-dreth - ISA

  Product Balance AER† Tax-free^ p.a. Link
Variable Rate Cash ISA £1 plus 0.20% 0.20% (variable) More Info
2 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 178 (Annual interest) £500 plus 1.15% 1.15% (fixed) More Info
2 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 178 (Monthly interest) £500 plus 1.15% 1.14% (fixed) More Info
3 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 179 (Annual interest) £500 plus 1.35% 1.35% (fixed) More Info
3 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 179 (Monthly interest) £500 plus 1.35% 1.34% (fixed) More Info
5 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 180 (Annual interest) £500 plus 1.70% 1.70% (fixed) More Info
5 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 180 (Monthly interest) £500 plus 1.70% 1.69% (fixed) More Info
Promise ISA Issue 10 - without conditional bonus (Variable - Annual Interest) £500 plus 0.40% 0.40% (variable) More Info
Promise ISA Issue 10 - without conditional bonus (Variable - Monthly Interest) £500 plus 0.40% 0.40% (variable) More Info
Promise ISA Issue 10 - with conditional bonus (Variable - Annual Interest) £500 plus 0.90% 0.90% (variable) More Info
Promise ISA Issue 10 - with conditional bonus (Variable - Monthly Interest) £500 plus 0.90% 0.90% (variable) More Info

Cyfrifon â Dim Rhybudd

  Product Balance AER† Gross* p.a. Link
Instant Access Savings Account £1- £2,000,000 0.10% 0.10% (variable) More Info

Cynilion Cyfnod Penodol

  Product Balance AER† Gross* p.a. Link
Regular Saver Bond Issue 17 £20 - £500 (per calendar month) 2.00% 2.00% (fixed) More Info
1 Year Fixed Rate Bond Issue 307 (Annual Interest) £500 - £2,000,000 1.15% 1.15% (fixed) More Info
1 Year Fixed Rate Bond Issue 307 (Monthly Interest) £500 - £2,000,000 1.15% 1.14% (fixed) More Info
2 Year Fixed Rate Bond Issue 308 (Annual Interest) £500 - £2,000,000 1.20% 1.20% (fixed) More Info
2 Year Fixed Rate Bond Issue 308 (Monthly Interest) £500 - £2,000,000 1.20% 1.19% (fixed) More Info
5 Year Fixed Rate Bond Issue 309 (Annual Interest) £500 - £2,000,000 1.75% 1.75% (fixed) More Info
5 Year Fixed Rate Bond Issue 309 (Monthly Interest) £500 - £2,000,000 1.75% 1.74% (fixed) More Info

Cyfrifon â Rhybudd

  Product Balance AER† Gross* p.a. Link
Promise Saver Issue 10 - without conditional bonus (Variable - Annual Interest) £500 - £2,000,000 0.40% 0.40% (variable) More Info
Promise Saver Issue 10 - without conditional bonus (Variable - Monthly Interest) £500 - £2,000,000 0.40% 0.40% (variable) More Info
Promise Saver Issue 10 - with conditional bonus (Variable - Annual Interest) £500 - £2,000,000 0.90% 0.90% (variable) More Info
Promise Saver Issue 10 - with conditional bonus (Variable - Monthly Interest) £500 - £2,000,000 0.90% 0.90% (variable) More Info

Cyfrifon Cynilo i Blant

  Product Balance AER† Gross* p.a. Link
Children's Savings Account £1 - £25,000 0.70% 0.70% (variable) More Info
3 Year Dylan's Regular Saver Bond Issue 6 Up to £150 (per calendar month) 3.00% 3.00% (fixed) More Info

Gallai Taliadau Gwasanaeth a Thaliadau Cysylltiedig â Chost fod yn berthnasol i'ch cyfrif. Amlinellir y rhain yn ein taflen “Tariff of Charges”, sydd ar gael ar-lein ac mewn canghennau.

Gallai cyfraddau cyfrifon amrywiol gynyddu neu ostwng. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod yn bersonol am unrhyw ostyngiad o bwys mewn cyfraddau llog ar adeg resymol cyn gweithredu'r newid neu, os yw'r Cyfrif yn un gwasanaethau talu, 60 diwrnod cyn gweithredu'r newid. I ddeall pam y gellid gostwng cyfraddau cyfeiriwch at dudalen 12 y Telerau ac Amodau Cynilo.
O dan amgylchiadau penodol, gallem wrthod gweithredu cyfrif. Amlinellir yr amgylchiadau hyn ar dudalen 5 y Telerau ac Amodau Cynilo.

* Gross is the contractual rate of interest payable before the deduction of income tax at the rate specified by law.
† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid and compounded once each year.
# Net is the rate of interest payable after the deduction of income tax at the rate specified by law.
^Tax-free means the interest you earn is exempt from UK Income Tax and Capital Gains Tax. Tax treatment depends on your individual circumstances and may change in future.