Cyfraddau Llog ar gyfer Cyfrifon sydd wedi eu Cau

Cyfrifon ISA Cyfradd Amrywiol - Cyfraddau'n effeithiol o 06/12/15 hyd heddiw

  Account Balance Tax-free^ AER†
e-ISA Issue 1 £1 plus 1.30%
e-ISA Issue 9 (Closed 05/04/2016) £1 plus 1.20%
e-ISA Issue 10 (Closed 06/06/2016) £1 plus 1.25%
e-ISA Issue 11 (Closed 01/09/2016) £1 plus 1.10%
Promise ISA Issue 1

£500+ (annual interest)

£500+ (monthly interest)


£500+ (annual interest)

£500+ (monthly interest)
Without bonus

1.05%

1.04% / 1.05%

With bonus

1.55%

1.54% / 1.55%
Promise ISA Issue 2-4

£500+ (annual interest)

£500+ (monthly interest)


£500+ (annual interest)

£500+ (monthly interest)
Without bonus
0.95%
0.95% / 0.95%
With bonus
1.45%
1.45% / 1.45%
Promise ISA Issue 5

£500+ (annual interest)

£500+ (monthly interest)


£500+ (annual interest)

£500+ (monthly interest)
Without bonus

0.90%

0.90% / 0.90%

With bonus

1.40%

1.40% / 1.40%
Promise ISA Issue 6 (closed 20/03/16)

£500 + (annual interest)

£500 + (monthly interest)£500 + (annual interest)

£500 + (monthly interest)
Without bonus

0.75%

0.75% / 0.75%

With bonus

1.25%

1.25% / 1.25%
Promise ISA Issue 7 (Closed 06/06/2016)

£500 + (annual interest)

£500 + (monthly interest)£500 + (annual interest)

£500 + (monthly interest)
Without bonus

0.80%

0.80% / 0.80%

With bonus

1.30%

1.30% / 1.30%
Promise ISA Issue 8 (Closed 05/10/2016)

£500 + (annual interest)

£500 + (monthly interest)£500 + (annual interest)

£500 + (monthly interest)
Without bonus

0.65%

0.65% / 0.65%

With bonus

1.15%

1.15% / 1.15%

Cyfrifon Cyfradd Amrywiol - Cyfraddau'n effeithiol o 06/12/15 hyd heddiw

  Account Balance Gross* p.a. / AER†
e-Saver Issue 1 £1 - £1,000,000 1.10%
e-Saver Issue 12 (Closed 05/04/2016) £1 - £1,000,000 1.00%
e-Saver Issue 13 (Closed 06/06/2016) £1 - £1,000,000 1.15%
e-Saver Issue 14 (Closed 01/09/2016) £1 - £1,000,000 1.00%
Monthly Saver £1 plus 1.05%
7 days' Notice £1 plus (annual interest)

£1 plus (monthly interest)
0.15%

0.15%/0.15%
30 Day Direct Issue 1 £1,000 - £500,000 (annual interest)

£1,000 - £500,000 (monthly interest)
1.90%

1.86%/1.90%
30 Day Direct Issue 2 £1,000 - £500,000 (annual interest)

£1,000 - £500,000 (monthly interest)
1.60%

1.57%/1.60%
60 Day Direct Issue 1 £1,000 - £500,000 (annual interest)

£1,000 - £500,000 (monthly interest)
1.60%

1.57%/1.60%
Promise Saver Issue 1 - 4


£500 - £2m (annual interest)

£500 - £15,000 (monthly interest)
£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)
Without bonus

0.95%

0.95% / 0.95%

With bonus

1.45% / 1.45%
Promise Saver Issue 5


£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)
£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)
Without bonus

0.75%

0.75% / 0.75%

With bonus

1.25%

1.25% / 1.25%
Promise Saver Issue 6 (closed 20/03/16)


£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)
£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)
Without bonus

0.60%

0.60% / 0.60%

With bonus

1.10%

1.10% / 1.10%
Promise Saver Issue 7 (Closed 06/06/2016)

£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)
Without bonus

0.75%

0.75% / 0.75%

With bonus

1.25%

1.25% / 1.25%
Promise Saver Issue 8 (Closed 05/10/2016)

£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)£500 - £2m (annual interest)

£500 - £2m (monthly interest)
Without bonus

0.60%

0.60% / 0.60%

With bonus

1.10%

1.10% / 1.10%

Bondiau Cyfnod Penodol Cyfradd Amrywiol - Cyfraddau yn effeithiol o 06/12/15 hyd heddiw

  Account Balance Gross* p.a. / AER†
2 Year Variable Rate Bond Issue 223 £500 - £2,000,000 (annual interest)

£500 - £2,000,000 (monthly interest)
2.25%

2.23%/2.25%

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.