Prynwyr Tro Cyntaf

Llongyfarchiadau!

Felly rydych yn meddwl am brynu eich cartref cyntaf? Gadewch i ni eich helpu a’ch tywys at stepen y drws.

Gall y cam cyntaf ar yr ysgol eiddo deimlo fel y cam mwyaf. Efallai eich bod yn teimlo braidd yn ansicr a bod angen arweiniad arnoch? Efallai eich bod yn edrych i weld faint allwch chi ei fenthyg? Efallai mai dim ond angen siarad â rhywun sydd arnoch, neu efallai eich bod yn barod i wneud cais am eich morgais cyntaf?

Gallwn eich helpu pa bynnag gam o’r daith rydych arno:

 • Edrychwch isod ar ein canllawiau morgais
 • Ewch i’n cyfrifwr morgeisi i weld faint gallwch chi ei fenthyg
 • Edrychwch ar y cynhyrchion morgais isod, a allai fod o ddiddordeb i chi fel prynwr am y tro cyntaf
 • Chwiliwch am Cymorth i Brynu – Cymru i weld sut y gallai hwn fod o gymorth i brynu eich cartref
 • Os ydych ond am gael sgwrs neu os ydych yn barod i wneud cais am eich morgais cyntaf, fe welwch ein manylion cyswllt ar waelod y dudalen

Canllawiau i Forgeisi

Canllaw i brynwyr tro cyntaf
Mae trefnu morgais yn gallu bod yn frawychus, ond nid oes angen iddo fod felly. Mae ein canllawiau cam wrth gam yn dangos sut i fynd ati. Nid oes rhaid i brynu eich cartref cyntaf fod yn gymhleth. Rydym yn ateb eich cwestiynau yn ein canllawiau defnyddiol i’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf.

Eich canllaw morgais chi
Cafodd eich canllaw morgais Principality ei gynllunio i’ch helpu a’ch arwain gam wrth gam drwy’r broses o wneud cais am forgais.

Canllaw i'r mathau o forgeisi
Rydym yn eich tywys drwy’r dewisiadau o gynhyrchion ar gyfer eich morgais

Canllaw i drefnu eich morgais
Rydym yn dangos sut y gallwch wneud hyn mewn 8 cam syml

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Ffi ymrwymo i forgais  
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.45% 28/02/19 4.74% 4.6% APRC £0 £0 More details
95% LTV Fixed Rate Mortgage 3.65% 29/02/20 4.74% 4.6% APRC £0 £0 More details
Morgais Cyfradd Sefydlog 95% 3.95% 28/02/22 4.74% 4.5% APRC £0 £0 More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 2.7% 28/02/19 4.74% 4.5% APRC £0 £0 More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 3.9% 28/02/22 4.74% 4.5% APRC £0 £0 More details

Canllawiau Morgeisi Mae ein canllawiau yn rhwydd eu deall ac yn gallu helpu wrth i chi chwilio am y morgais cywir. 

Ymgeisiwr Tro Cyntaf Ydych chi'n cynilo i brynu’ch cartref cyntaf? Rydym ni'n cael gwared ar y rhwystrau ac yn gwneud popeth yn hawdd ei ddeall yn ein fideos, ffeithluniau a mwy.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

Gellir adfeddiannu eich cartref os na fyddwch yn talu'r ad-daliadau ar eich morgais

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.