Prynwyr Tro Cyntaf

Nid yw gwneud y tro yn ddigon da. Gwnewch eich tŷ cyntaf yn gartref gyda £1,000 o arian yn ôl

Os ydych chi’n prynu am y tro cyntaf, cytunwch ar forgais gyda ni a byddwn yn ei gwneud hi’n haws i chi symud i mewn gyda £1,000 o arian yn ôl. Felly, ar ôl i chi symud i mewn i’ch cartref newydd, ni fydd yn rhaid i chi wneud y tro â hen bethau gan bobl eraill. Hwyl fawr i hen gadeiriau Modryb Gwen, helo soffa newydd gyfforddus.

 • Bydd y £1,000 o arian yn ôl yn cael ei dalu trwy eich cyfreithiwr ar ôl cwblhau
 • Mae Telerau ac amodau yn berthnasol
 • Gellir tynnu’r cynnig yn ôl ar unrhyw bryd

Eich helpu i gymryd eich cam cyntaf

Rydym ni wedi helpu Aelodau i gamu ar yr ysgol eiddo am fwy na 150 mlynedd. Efallai bod yr ysgol honno wedi newid gryn dipyn ers hynny, ond gall prynu tŷ achosi llawn cymaint o ddryswch. Felly, ni waeth pa gam o’r broses yr ydych chi arno, o gynilo am flaendal hyd at ddewis arolwg, rydym ni yma i’ch helpu mewn unrhyw fodd posibl.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwn ni helpu:

 • Cymerwch olwg ar gopi o’n 'Canllawiau cyflawn ar brynu eich cartref cyntaf', i gael dadansoddiad cam wrth gam sy’n hawdd ei ddilyn o’r holl broses prynu tŷ.
 • Gwyliwch ein fideos Ceiswyr Tro Cyntaf sy’n llawn o syniadau ac awgrymiadau defnyddiol ar gyfer darpar berchnogion tŷ.
 • Defnyddiwch ein cyfrifwr morgeisii i gael gwybod faint y cewch chi ei fenthyg.
 • Edrychwch ar ein cynhyrchion morgeisi isod i weld pa un a fyddai’n addas i chi.
 • Cael gwybod beth yw Cymorth i Brynu – Cymru a sut y gallai eich helpu i brynu eich cartref cyntaf.
 • Rydym yn deall bod llawer o wybodaeth i’w chofio. Felly os hoffech chi drafod y dewisiadau sydd ar gael i chi â rhywun ar unrhyw adeg, galwch i mewn i’ch cangen leol neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 i siarad ag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid cyfeillgar.


First Time Trier

A oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch cartref cyntaf?

A ydych chi’n cynilo i brynu eich cartref cyntaf? Gall trefnu morgais a phrynu cartref ymddangos yn anodd, ond rydym ni’n chwalu’r rhwystrau yn ein canllawiau fideo hawdd eu deall, yn ein ffeithluniau a mwy.

Canllawiau Morgeisi Mae ein canllawiau yn rhwydd eu deall ac yn gallu helpu wrth i chi chwilio am y morgais cywir. 

Cyfrifwr Morgeisi Cyfrifwch eich morgais

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.
  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Ffi ymrwymo i forgais Cashback  
85% LTV Fixed Rate Mortgage 1.90% 30/04/19 4.74% 4.3% APRC £0 £0 £1000 More details
85% LTV Fixed Rate Mortgage 2.30% 30/04/2020 4.74% 4.2% APRC £0 £0 £1,000 More details
85% LTV Fixed Rate Mortgage 2.45% 30.04.2022 4.74% 3.9% APRC £0 £0 £1,000 More details
90% LTV Fixed Rate Mortgage 2.50% 30.04.2019 4.74% 4.5% APRC £0 £0 £1,000 More details
90% LTV Fixed Rate Mortgage 2.85% 30.04.2020 4.74% 4.4% APRC £0 £0 £1,000 More details
90% LTV Fixed Rate Mortgage 3.00% 30.04.2022 4.74% 4.1% APRC £0 £0 £1,000 More details
95% LTV Fixed Rate Mortgage 3.45% 30/04/2019 4.74% 4.6% APRC £0 £0 £1,000 More details
95% LTV Fixed Rate Mortgage 3.65% 30/04/2020 4.74% 4.6% APRC £0 £0 £1,000 More details
95% LTV Fixed Rate Mortgage 3.95% 30/04/2022 4.74% 4.5% APRC £0 £0 £1,000 More details
 • Bydd y £1,000 o arian yn ôl yn cael ei dalu trwy eich cyfreithiwr ar ôl cwblhau
 • Mae Telerau ac amodau yn berthnasol
 • Gellir tynnu’r cynnig yn ôl ar unrhyw bryd

Gellir adfeddiannu eich cartref os na fyddwch yn talu'r ad-daliadau ar eich morgais

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.