Cyfrifon Cynilo i Blant

Mae cyfrifon cynilo gan y Principality yn cynnig cyfraddau llog cystadleuol a hefyd yn addysgu eich plentyn am werth arian. Pa un a ydych yn dewis agor cyfrif cynilo i blant er mwyn annog eich plentyn i gynilo ar gyfer y dyfodol, neu er mwyn dangos iddo ef neu hi sut i gynilo ar gyfer rhywbeth penodol, mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon cynilo gyda buddiannau hyblyg a chystadleuol.

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Cyfrif Plant 0.70% 0.70% dim £1 Dim Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd Dylan 3.00% 3.00% dim £10 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.