Bank of England Bank Rate

On 2 November 2017 the Bank of England announced that the Bank Rate would increase from 0.25% to 0.50%. We understand how important it is for our customers to be kept informed of changes to their interest rates, which is why you’ll find some useful information here.

Click here for more information.

Cynilion

Cyfrifon cynilo i chi a'ch teulu

1.85% AER†

5 Year Fixed Rate Bond

Cymerwch olwg ar ein hystod o bondsGweld ein holl gyfrifon cynilo

Morgeisi

Mae gennym amrywiaeth o forgeisi i'ch helpu i symud ymlaen

Hyd at 90% LTV

Chwilio am gartref newydd?

Whether it's your first home or you're moving up the property ladder, take a look at our range of mortgages.


Gweld ein holl gyfrifon morgeisi

Yswiriant

Diogelu rhag damweiniau bach bywyd a diogelu'r pethau rydych chi'n eu trysori.

Eich Yswiriant Cartref

Yswiriant Cartref

Gwir brawf yswiriant cartref da yw'r cymorth a gewch pan fydd trychineb yn taro.


Gweld ein holl gyfrifon yswiriant

Pam y Principality?

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Yn gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid and compounded once each year.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.