Morgeisi

Does unman yn debyg i gartref

Here at Principality we understand what home means to our customers. We know how central it is at every stage of our lives.

Whether you’re buying your first home, looking to move your mortgage to us to look after or perhaps you're already with us and looking for a new mortgage deal - whatever your need, we're here to help.

Just take a look at the options below and let our personal approach help and guide you.

Am brynu eich cartref cyntaf?

Felly rydych yn meddwl am brynu eich cartref cyntaf? Llongyfarchiadau! Gadewch i ni eich helpu a’ch tywys at stepen y drws.

Darganfyddwch fwy

A yw eich morgais eisoes gyda ni?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

A ydych chi’n symud tŷ neu’n ail-forgeisio?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

Prynu i osod?

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu eiddo i’w osod. Dewiswch y Principality i’ch helpu i wneud y gorau drosoch eich hun.
Darganfyddwch fwy


GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.