Nodiadau Esbonio’r Gyfriflen

Esbonio eich cyfriflen ar-lein

  • Mae eich datganiad yn dangos y llog yr ydych wedi'i ennill ar gyfer y flwyddyn , yn ogystal â'ch trafodion ' symud arian i mewn' a ' symud arian allan' . Os byddwch yn dod o hyd unrhyw beth ar eich datganiad yr ydych yn credu yn anghywir , rhowch wybod i ni ar unwaith. Anfonwch eich datganiad at ein Adran Risg Busnes yng Cymdeithas Adeiladu'r Principality , Adeiladau'r Principality , Heol y Frenhines , Caerdydd , CF10 1UA , gan dynnu sylw at y cwestiynau.
  • Os oes gennych unrhyw gynilion Principality arall cyfrifon gyda balans o £50 neu fwy ac nad ydych wedi dewis peidio â derbyn datganiadau papur, ac yr ydych wedi dewis i gael datganiad ar bapur , byddwch yn derbyn hyn drwy'r post ym mis Ebrill.

I gael mwy o wybodaeth a chymorth, lawrlwythwch ein: