Cynilion

Cyfrifon cynilo i chi a'ch teulu

2.03% AER†

5 Year Fixed Rate ISA

Take a look at our range of accounts5 year fixed rate cash isa

Range of ISAs

Easy access and fixed period ISA options

1.67% AER+

18 Month Fixed Rate Cash ISA


See the 18 Month Fixed Rate ISA

New to ISAs?

Save regularly and start building your allowance

1.85% AER+

1 Year Regular Saver Cash ISA

Open an account with just £20


Open a Regular Saver Cash ISA

Pam y Principality?

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Yn gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.