Service update

On March 31st the Mortgage Payment Holiday scheme ended, although payment holidays or extensions arranged before 31st March will remain in place for the duration of the agreed term.

However, if you need ongoing support with your mortgage, please complete our Budget Planner and we will call you within five working days to discuss your options with you, based on your individual needs.

For more information on how we’re supporting our Members through COVID-19, please visit our coronavirus information page.

The Stamp Duty Holiday scheme ends on June 30th 2021. For more information on the scheme, please visit the Welsh Government and UK Government websites for Wales and England respectively.

Last updated: 08:30 04/05/2021

Cynilion

Cyfrifon cynilo i chi a'ch teulu

0.25% AER† (Variable)

Web Saver Issue 7

Start saving with just £1


Web Saver

Morgeisi

Mae gennym amrywiaeth o forgeisi i'ch helpu i symud ymlaen

Hyd at 80% LTV

Chwilio am gartref newydd?

Whether it's your first home or you're moving up the property ladder, take a look at our range of mortgages.


Gweld ein holl gyfrifon morgeisi

Yswiriant

Diogelu rhag damweiniau bach bywyd a diogelu'r pethau rydych chi'n eu trysori.

Eich Yswiriant Cartref

Yswiriant Cartref

Gwir brawf yswiriant cartref da yw'r cymorth a gewch pan fydd trychineb yn taro.


Gweld ein holl gyfrifon yswiriant

Pam y Principality?

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Yn gofalu am werth dros £11 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Enjoy access to Member Rewards; offering priority tickets at selected events at Principality Stadium discounts, competitions and more

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.