Cyfrifon ISA

Pa un a ydych chi’n dymuno defnyddio eich cynilion yn hawdd neu eu cadw’n ddiogel am gyfnod penodol, mae gennym amrywiaeth o gynlluniau ISA Arian Parod sy’n hawdd eu hagor a’u rheoli.


  Di-dreth y fl^. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
e-ISA Rhif 13 0.90% 0.90% No £1 Dim Mwy o fanylion
Easy Cash ISA 0.90% 0.90% No £500 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol 0.20% 0.20% No £1 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 201 1.60% 1.60% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Rhif 199 1.80% 1.80% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 200 1.97% 1.97% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

^ Tax-free means the interest you earn is exempt from UK Income Tax and Capital Gains Tax. Tax treatment depends on your individual circumstances and may not be maintained in future.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.