Cyfrifon ISA

Pa un a ydych chi’n dymuno defnyddio eich cynilion yn hawdd neu eu cadw’n ddiogel am gyfnod penodol, mae gennym amrywiaeth o gynlluniau ISA Arian Parod sy’n hawdd eu hagor a’u rheoli.


  Di-dreth y fl^. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
2 Year Fixed Rate Cash ISA Issue 216 1.25% 1.25% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 218 1.70% 1.70% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
New - Triple Access Cash ISA 1.00% 1.00% No £1 Dim Mwy o fanylion
60 Day Notice Cash ISA Issue 2 1.20% 1.20% No £500 60 diwrnod Mwy o fanylion
Easy Cash ISA 0.90% 0.90% No £500 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol 0.20% 0.20% No £1 Dim Mwy o fanylion
Web ISA 1.20% 1.20% No £1 Dim Mwy o fanylion

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.