Important Information

Branches in England will be providing a counter service, available for deposits and withdrawals only during the four week lockdown, from Thursday 5th November. Our branches in Wales will be offering appointments from 9th November. We will be unable to hold branch appointments for savings account openings during lockdown. In the meantime, the majority of our savings accounts can be opened online. 

For more information about branches and other updates, please visit our COVID page.

Cyfrifon ISA

Pa un a ydych chi’n dymuno defnyddio eich cynilion yn hawdd neu eu cadw’n ddiogel am gyfnod penodol, mae gennym amrywiaeth o gynlluniau ISA Arian Parod sy’n hawdd eu hagor a’u rheoli.


  Di-dreth y fl^. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 1 Mlynedd Rhif 234 0.50% 0.50% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Triple Access Cash ISA Issue 3 0.35% 0.35% No £1 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Rhwydd 0.25% 0.25% No £500 Dim Mwy o fanylion
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol 0.10% 0.10% No £1 Dim Mwy o fanylion
Web ISA Issue 8 0.25% 0.25% No £1 Dim Mwy o fanylion

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.