Important information

Branches in England will be providing a counter service, available for deposits and withdrawals only during the four week lockdown, from Thursday 5th November. Our branches in Wales will be offering appointments from 9th November. We will be unable to hold branch appointments for savings account openings during lockdown. In the meantime, the majority of our savings accounts can be opened online.

For more information, please visit the individual savings product web page. Thank you for your support during this time. For more information about branches and other updates, please visit our COVID page.

Cynilion

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon cynilo. Yn ddibynnol ar yr hyn yr ydych yn cynilo ar ei gyfer, gallwch ddewis rhoi eich arian mewn bond am gyfnod penodol, cynilo yn rheolaidd, neu fod â’r hwylustod o allu cael gafael ar eich arian pryd bynnag y mae ei angen arnoch. Rydym yn cynnig cyfrifon ISA Arian Parod Di-dreth a Chyfrifon Plant hefyd.

Beth bynnag y dewiswch chi, mae pob un o’n cyfrifon cynilo yn rhwydd i'w hagor a chewch wneud cais am rai ohonynt a’u rheoli ar-lein.

Select a savings account
Ways to save
Looking for tax efficient saving
Access to your savings
How to open

No results found

No results found

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.