Cynilion

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfrifon cynilo. Yn ddibynnol ar yr hyn yr ydych yn cynilo ar ei gyfer, gallwch ddewis rhoi eich arian mewn bond am gyfnod penodol, cynilo yn rheolaidd, neu fod â’r hwylustod o allu cael gafael ar eich arian pryd bynnag y mae ei angen arnoch. Rydym yn cynnig cyfrifon ISA Arian Parod Di-dreth a Chyfrifon Plant hefyd.

Beth bynnag y dewiswch chi, mae pob un o’n cyfrifon cynilo yn rhwydd i'w hagor a chewch wneud cais am rai ohonynt a’u rheoli ar-lein.

*I fod yn gymwys ar gyfer un o’r cynhyrchion hyn, rhaid eich bod wedi eich cyflogi’n uniongyrchol ac yn barhaol gan y GIG.

Select a savings account
Ways to save
Looking for tax efficient saving
Access to your savings
How to open

No results found

No results found

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

^ Tax-free means UK Income Tax and Capital Gains Tax is not deducted from the interest you earn. This depends on your individual circumstances, and may change in future.

* Gross interest is the rate of interest before income tax is deducted at the rate set by law.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.