Cyfrifon Cynilo i Blant

Rydym ni wedi lansio adnodd newydd i blant o’r enw Sgwad Safio Dylan, ac ap i gyd-fynd â’n hystod o gyfrifon cynilo i blant. Mae’r adnodd yn llawn gemau hwyl, sydd wedi’u dylunio i helpu plant i ddysgu am arian a chynilo, a byddwn yn cyhoeddi adnoddau i athrawon yn fuan hefyd. Felly os hoffech chi gymorth i’ch helpu i addysgu a helpu eich plentyn i gynilo ar gyfer y dyfodol neu os oes angen lle diogel arnoch ar gyfer ei arian poced, gallwn ni helpu.

UK awards

UK app award 2020 nominee - Dylan's Den 

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Learner Earner Issue 3 2.35% 2.35% No £1 Dim Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd Dylan Issue 8 2.50% 2.50% No £10 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Cyfrif Plant 0.30% 0.30% No £1 Dim Mwy o fanylion
  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £11 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.