Cyfrifon Cynilo i Blant

      Mae cyfrifon cynilo i blant gan y Principality yn cynnig cyfraddau llog cystadleuol, ac maent hefyd yn helpu eich plentyn i ddysgu am werth arian. Pa un a ddewiswch chi agor cyfrif cynilo i blant i annog eich plentyn i gynilo ar gyfer y dyfodol neu i ddangos iddynt sut i gynilo ar gyfer ryw nod, mae'r Principality yn cynnig cyfrifon cynilo i blant â buddion hyblyg a chystadleuol.


  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Learner Earner Issue 2 4.00% 4.00% No £1 Dim Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd Dylan 3.00% 3.00% No £10 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Cyfrif Plant 0.95% 0.95% No £1 Dim Mwy o fanylion

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.