Cyfrifon Cynilo i Blant

Children’s savings accounts from Principality not only offer competitive interest rates, they also help to teach your child the value of money. Whether you choose to open a children’s savings account to encourage your child to save for the future or show them how to save for a goal, Principality offers Children's savings accounts with flexible and competitive benefits.

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Cyfrif Plant 0.95% 0.95% No £1 Dim Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd Dylan 3.00% 3.00% No £10 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

^ Tax-free means the interest you earn is exempt from UK Income Tax and Capital Gains Tax. Tax treatment depends on your individual circumstances and may not be maintained in future.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.