Important Information

Branches in England will be providing a counter service, available for deposits and withdrawals only during the four week lockdown, from Thursday 5th November. Our branches in Wales will be offering appointments from 9th November. We will be unable to hold branch appointments for savings account openings during lockdown. In the meantime, the majority of our savings accounts can be opened online. 

For more information about branches and other updates, please visit our COVID page.

Cyfrifon Cynilo i Blant

Rydym ni wedi lansio adnodd newydd i blant o’r enw Sgwad Safio Dylan, ac ap i gyd-fynd â’n hystod o gyfrifon cynilo i blant. Mae’r adnodd yn llawn gemau hwyl, sydd wedi’u dylunio i helpu plant i ddysgu am arian a chynilo, a byddwn yn cyhoeddi adnoddau i athrawon yn fuan hefyd. Felly os hoffech chi gymorth i’ch helpu i addysgu a helpu eich plentyn i gynilo ar gyfer y dyfodol neu os oes angen lle diogel arnoch ar gyfer ei arian poced, gallwn ni helpu.

UK awards

UK app award 2020 nominee - Dylan's Den 

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Learner Earner Issue 3 2.35% 2.35% No £1 Dim Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd Dylan Issue 8 2.50% 2.50% No £10 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Cyfrif Plant 0.30% 0.30% No £1 Dim Mwy o fanylion
  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.