Cyfrifon Cynilo i Blant

Rydym ni wedi lansio adnodd newydd i blant o’r enw Sgwad Safio Dylan, ac ap i gyd-fynd â’n hystod o gyfrifon cynilo i blant. Mae’r adnodd yn llawn gemau hwyl, sydd wedi’u dylunio i helpu plant i ddysgu am arian a chynilo, a byddwn yn cyhoeddi adnoddau i athrawon yn fuan hefyd. Felly os hoffech chi gymorth i’ch helpu i addysgu a helpu eich plentyn i gynilo ar gyfer y dyfodol neu os oes angen lle diogel arnoch ar gyfer ei arian poced, gallwn ni helpu.

UK awards

UK app award 2020 nominee - Dylan's Den 

  Gros* bob blwyddyn AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Learner Earner Issue 3 2.75% 2.75% No £1 Dim Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd Dylan Issue 9 2.75% 2.75% No £10 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Cyfrif Plant 1.00% 1.00% No £1 Dim Mwy o fanylion
  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.
 

* Gross interest is the rate of interest before income tax is deducted at the rate set by law.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.