Morgeisi Benthycwyr ar y Cyd ar gyfer Un Perchennog

Yn rhoi help llaw ichi pan fo angen

Morgeisi Benthycwyr ar y Cyd ar gyfer Un Perchennog

Gyda chymorth gan eich rhieni neu eich neiniau a theidiau, gallech gamu ar yr ysgol eiddo neu brynu eich tŷ nesaf yn gynt nag yr ydych yn ei feddwl. Mae hynny am fod ein morgeisi Benthycwyr ar y Cyd ar gyfer Un Perchennog yn caniatáu ichi wneud cais am forgais gyda'ch gilydd. Drwy gyfuno incwm hyd at bedwar o bobl, gallech wneud y mwyaf o'ch benthyciad morgais heb i'ch rhieni neu eich neiniau a theidiau fod yn gydberchnogion ar yr eiddo.

I sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir ynghylch eich camau nesaf, mae’n rhaid ichi dalu am gyngor cyfreithiol annibynnol cyn cwblhau’r math hwn o forgais. 

Y mathau o forgeisi a gynigiwn

Morgeisi Cyfradd Sefydlog - gyda morgais cyfradd sefydlog, mae eich cyfradd llog yn aros yr un fath am gyfnod penodol y benthyciad, beth bynnag sy'n digwydd i gyfraddau llog yn gyffredinol. Ar ddiwedd y cyfnod penodol, bydd eich cyfradd llog yn mynd ymlaen i'n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR).

Cysylltwch â ni, neu ewch i’ch cangen leol i gael rhagor o fanylion.

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.58% 30/04/2024 4.40% 4.2% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.85% 30/04/2027 4.40% 3.8% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.