Morgeisi

Does unman yn debyg i gartref

Yma yn y Principality, rydym yn deall beth mae cartref yn ei olygu i'n cwsmeriaid. Rydym ni’n gwybod pa mor ganolog ydyw ar bob cam o’n bywydau. 

P'un ag ydych yn prynu eich cartref cyntaf, yn dymuno newid y gyfradd ar eich morgais Principality, neu symud eich morgais atom ni i ofalu amdano – rydym yma i'ch helpu. 

Edrychwch ar y dewisiadau isod a gadewch i’n dull personol eich helpu a rhoi arweiniad ichi.

A yw eich morgais eisoes gyda ni?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

A ydych chi’n symud tŷ neu’n ail-forgeisio?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

Prynu i osod?

If you're interested in buying property to let, If you're interested in buying property to let, come and find out about our products.

Darganfyddwch fwy

A oes angen help arnoch?

Gall ein canllawiau, sy’n hawdd eu dilyn, eich helpu chi pan fyddwch yn ymchwilio ar gyfer morgais.
Darganfyddwch fwy


GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.