Morgeisi

Interest Rate Change

On the 5th May 2022, the Bank of England increased the bank rate from 0.75% to 1%.

We’re currently working through what this means for our Members. In the meantime, you’ll find some useful information here.

Does unman yn debyg i gartref

Yma yn y Principality, rydym yn deall beth mae cartref yn ei olygu i'n cwsmeriaid. Rydym ni’n gwybod pa mor ganolog ydyw ar bob cam o’n bywydau. 

P'un ag ydych yn prynu eich cartref cyntaf, yn dymuno newid y gyfradd ar eich morgais Principality, neu symud eich morgais atom ni i ofalu amdano – rydym yma i'ch helpu. 

Edrychwch ar y dewisiadau isod a gadewch i’n dull personol eich helpu a rhoi arweiniad ichi.

*I fod yn gymwys ar gyfer un o’r cynhyrchion hyn, rhaid eich bod wedi eich cyflogi’n uniongyrchol ac yn barhaol gan y GIG a rhaid i eiddo’r morgais fod wedi’i leoli o fewn y codau post canlynol yng Nghymru a’r gororau: LL, SY, LD, SA, CF, NP, HR, CH1 i CH4.

A yw eich morgais eisoes gyda ni?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

A ydych chi’n symud tŷ neu’n ail-forgeisio?

P’un a ydych yn symud eich morgais atom ni neu’n symud cartref, byddwch yn teimlo’n gartrefol gyda’r Principality.
Darganfyddwch fwy

Prynu i osod?

If you're interested in buying property to let, If you're interested in buying property to let, come and find out about our products.

Darganfyddwch fwy

A oes angen help arnoch?

Gall ein canllawiau, sy’n hawdd eu dilyn, eich helpu chi pan fyddwch yn ymchwilio ar gyfer morgais.
Darganfyddwch fwy


GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Ukraine flag in the shape of a heartAs part of our commitment to supporting our communities, any Principality mortgage customers considering opening their homes to Ukraine refugees as part of the ‘Homes for Ukraine’ government scheme, can be reassured that we will make this process as straightforward as possible and we will not place any unnecessary obstacles in your way.

All that we ask of our customers is that those who are accepted as refugee sponsors let us know when this is approved, as well as remaining aware of the latest guidance being shared by the UK Government, via the Homes for Ukraine sponsorship webpage, which will be developing further over the next few weeks. For further information, visit our page on the Ukraine crisis.


  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.