Cynilion a Bondiau Cyfnod Penodol

      Mae cynilion a bondiau cyfnod penodol yn clymu eich arian am gyfnod penodol o amser wrth ennill cyfraddau llog cystadleuol. Mae'r Principality yn darparu dewis o Fondiau cyfnod penodol â chyfraddau llog a gyfrifir yn ddyddiol. Gellir talu llog yn flynyddol neu’n fisol i mewn i gyfrif banc o’ch dewis chi. Mae gennym ddewis o Fondiau Cyfnod Penodol sy'n rhwydd i'w hagor a’u rheoli.

  Gros* y fl. AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 24 1.00% 1.00% No £20 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Issue 355 0.60% 0.60% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £11 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.