Cynilion a Bondiau Cyfnod Penodol

      Mae cynilion a bondiau cyfnod penodol yn clymu eich arian am gyfnod penodol o amser wrth ennill cyfraddau llog cystadleuol. Mae'r Principality yn darparu dewis o Fondiau cyfnod penodol â chyfraddau llog a gyfrifir yn ddyddiol. Gellir talu llog yn flynyddol neu’n fisol i mewn i gyfrif banc o’ch dewis chi. Mae gennym ddewis o Fondiau Cyfnod Penodol sy'n rhwydd i'w hagor a’u rheoli.

  Gros* bob blwyddyn AER† Yn cynnwys bonws Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
Bond Cyfradd Sefydlog 1 Mlynedd Issue 371 1.50% 1.50% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Issue 372 1.80% 1.80% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Issue 373 1.90% 1.90% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 374 2.00% 2.00% No £500 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 27 1.50% 1.50% No £20 Ni chaniateir codi arian Mwy o fanylion
 

* Gross interest is the rate of interest before income tax is deducted at the rate set by law.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.