Ein Tîm Benthyca Masnachol

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth personol rhagorol. Pan fyddwch yn trefnu fenthyca masnachol gyda ni, byddwch yn cael rheolwr cyfrif penodol sy'n deall anghenion eich busnes.

Peter Hughes - Rheolwr Gyfarwyddwr, Principality Masnachol

Peter HughesTreuliodd Peter 25 mlynedd gyntaf ei yrfa ym maes bancio corfforaethol a masnachol - yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr yn bennaf. Ymunodd â'r Gymdeithas yn 2002 i arwain y tîm Masnachol, sydd wedi dyblu mewn maint ers hynny a datblygu llyfr o fenthyciadau masnachol cymysg sydd bellach werth £850 miliwn. Mae'r swydd o ddydd i ddydd yn golygu - ymysg materion eraill - cyfarfod â chleientiaid gyda Rheolwyr Cysylltiadau, cynrychioli'r Gymdeithas yn allanol yn ogystal â chynnal deialog effeithiol gydag amrywiol randdeiliaid. Cafodd Peter, sydd â chymhwyster ACIB, ei benodi yn Gadeirydd CML Cymru yn 2007. Mae'n siaradwr rheolaidd mewn digwyddiadau gan gynrychioli'r diwydiant morgeisi a thai cymdeithasol. Mae Peter hefyd yn aelod o Bwyllgor Rheoli Grŵp y Gymdeithas.

Gareth Redding - Pennaeth y Tîm Cysylltiadau

Gareth ReddingGareth has extensive experience within the Commercial arena, spending 20 years with High Street banks before joining the Principality’s Commercial Team in 2002. Gareth deals directly with customers and professionals to look after their property funding requirements. A qualified banker, Gareth also personally looks after a large lending portfolio of customers, both with investment and development requirements as well as holding strong relationships with local professionals.

Jan Quarrington - Social Housing Manager

Jan Joined the Commercial team at the Principality Building Society in April 2016 to manage the portfolio of Housing Association clients. She has spent the majority of her working life in Corporate Banking in various guises but mainly in a front line Customer Relationship Management role where she was responsible for a portfolio of businesses with Turnover in excess of £5m. Having spent three years working in the Social Housing Sector, this gave her a real understanding of how they operate and the issues they face which puts her in a unique position of being able to combine the experiences gained in both sectors in her role as Social Housing Manager. She is passionate about the important role Housing Associations play in our society and is committed to supporting them to deliver more affordable housing.

David Harvey - Rheolwr Datblygu Busnes

David HarveyYmunodd David â'r Principality ym mis Mehefin 2013 ar ôl symud o Israel Discount Bank yn Llundain lle bu'n gweithio fel Rheolwr Cysylltiadau Eiddo am 12 mlynedd. Mae ganddo gefndir ardderchog mewn nifer o agweddau ar gyllid eiddo, yn ogystal â dealltwriaeth dda o'r farchnad eiddo yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr. Mae David yn rhan o'r tîm Datblygu Busnes Masnachol ac mae hefyd yn rheoli portffolio benthyca sylweddol.

Jim Brook - Head of the Relationship Team

Jim joined Principality Commercial in September 2016 having worked for 29 years previously with RBS Group across the Midlands, South West England and South Wales. He’s spent the majority of his working life in Corporate Banking roles mainly leading Customer Relationship Management teams within the Real Estate market. Jim leads the Principality Commercial relationship team, helping them to support customers and deliver a first class service.

Chad Griffiths - Rheolwr Cysylltiadau

Chad has been with Principality Commercial since 2012, having joined from HSBC Business Banking. Chad has progressed within the team and has now built up a large portfolio of clients as well as being active in new business development. A significant amount of this has been funding new build residential development, across Wales, the West and the South East of England.

His focus is very much on understanding the customer management strategy and tailoring solutions to fit in a straightforward and timely way.

Angela Niering-Wren – Rheolwr Cysylltiadau

Angela Niering-WrenYmunodd Angela â Principality Masnachol yn 2005 ar ôl magu dros 20 mlynedd o brofiad yn y Gwasanaethau Ariannol. Treuliodd 14 o'r blynyddoedd hynny yn y maes Bancio Masnachol. Mae ganddi gymhwyster ACIB ac yn gredwr cryf ym mhwysigrwydd cysylltiadau â chwsmeriaid. Mae hi'n gyfrifol am reoli portffolio cwsmeriaid helaeth, yn ogystal â bod yn rhan o sawl prosiect adrannol.

Stephen Ryan - Relationship Manager

Originally from Glasgow, Stephen moved to Cardiff, via London, in 2003, and has seen the city and region grow significantly during that time.

Having spent 25 years in the Commercial Sector, Stephen joined the team in January 2017. Stephen’s skills and values contribute to the relationship approach which saw the Commercial team recently win the Insider Property Funder of the year award.

Stephen looks after clients with both development and investment requirements, as well as developing relationships with professionals and key influencers within the local business community.

Jill Woodward - Relationship Manager

Jill joined Principality Commercial in August 2012 as Underwriting Manager.

She has extensive experience within the real estate sector, having worked throughout the UK in credit sanctioning and relationship management roles, latterly with HBOS in Cardiff where she managed a large corporate portfolio.

A Chartered Banker for over 20 years, her experience in property investment and development enables her to provide borrowers with tailored solutions, appropriate to their individual needs.

Jill’s focus is on working closely with existing borrowers and their professional advisers and seeking deal origination opportunities.

Tîm Cymorth Masnachol

The Commercial Support Team are here to help you with your enquiries:


Emma Phillips

Sharon Morgan, Relationship Support Officer

Richard Thomas

Kathryn Kenning

Alison Harcombe, Relationship Support Officer

James Ford

Jordan Powell, Support Administrator