Cynilion Pob Dydd

Mae cyfrifon cynilo pob dydd yn ffordd gyflym a hawdd o reoli eich arian yn ddyddiol. Mae’r Principality yn cynnig cyfrifon cynilo pob dydd sy’n rhwydd eu defnyddio ac sy’n cynnwys amryw o nodweddion a buddion wedi’u llunio i’ch helpu chi i gyflawni eich amcanion cynilo.

*I fod yn gymwys ar gyfer un o’r cynhyrchion hyn, rhaid eich bod wedi eich cyflogi’n uniongyrchol ac yn barhaol gan y GIG.

  Gros* bob blwyddyn AER† Isafswm i'w agor Yn cynnwys bonws Rhybudd i godi arian  
Online Double Access (Issue 2) 1.40% 1.40% £1 No None Mwy o fanylion
Online Limited Access Issue 5 1.20% 1.20% £1 No None Mwy o fanylion
NHS Thank You Online Saver 1.80% 1.80% £1 No None Mwy o fanylion
NHS Thank You Saver 1.80% 1.80% £1 No None Mwy o fanylion
First Home Steps Account Issue 3 1.30% 1.30% £1 No None Mwy o fanylion
First Home Steps Online Issue 2 1.30% 1.30% £1 No None Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo Codi Arian Teirgwaith Issue 4 0.70% 0.70% £1 No Dim Mwy o fanylion
Web Saver Issue 8 0.65% 0.65% £1 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo yn Rhwydd Issue 2 0.65% 0.65% £500 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Dim Rhybudd 0.45% 0.45% £1 No Dim Mwy o fanylion
 

* Gross interest is the rate of interest before income tax is deducted at the rate set by law.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.