Cynilion Pob Dydd

Mae cyfrifon cynilo pob dydd yn ffordd gyflym a hawdd o reoli eich arian yn ddyddiol. Mae’r Principality yn cynnig cyfrifon cynilo pob dydd sy’n rhwydd eu defnyddio ac sy’n cynnwys amryw o nodweddion a buddion wedi’u llunio i’ch helpu chi i gyflawni eich amcanion cynilo.

  Gros* y fl. AER† Isafswm i'w agor Yn cynnwys bonws Rhybudd i godi arian  
New! Online Limited Access 1.05% 1.05% £1 No None Mwy o fanylion
Web Saver Issue 3 0.80% 0.80% £1 No Dim Mwy o fanylion
First Home Steps Account Issue 2 0.80% 0.80% £1 No None Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo Codi Arian Teirgwaith Issue 2 0.35% 0.35% £1 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo yn Rhwydd 0.25% 0.25% £500 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Dim Rhybudd 0.10% 0.10% £1 No Dim Mwy o fanylion

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.