Important Information

Branches in England will be providing a counter service, available for deposits and withdrawals only during the four week lockdown, from Thursday 5th November. Our branches in Wales will be offering appointments from 9th November. We will be unable to hold branch appointments for savings account openings during lockdown. In the meantime, the majority of our savings accounts can be opened online. 

For more information, please visit the individual savings product web page. Thank you for your support during this time. For more information about branches and other updates, please visit our COVID page.

Cynilion Pob Dydd

Mae cyfrifon cynilo pob dydd yn ffordd gyflym a hawdd o reoli eich arian yn ddyddiol. Mae’r Principality yn cynnig cyfrifon cynilo pob dydd sy’n rhwydd eu defnyddio ac sy’n cynnwys amryw o nodweddion a buddion wedi’u llunio i’ch helpu chi i gyflawni eich amcanion cynilo.

  Gros* y fl. AER† Isafswm i'w agor Yn cynnwys bonws Rhybudd i godi arian  
New! Thank You Online Saver 1.40% 1.40% £1 No None Mwy o fanylion
New! Thank You Saver 1.40% 1.40% £1 No None Mwy o fanylion
First Home Steps Account Issue 2 0.80% 0.80% £1 No None Mwy o fanylion
First Home Steps Online 0.80% 0.80% £1 No None Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo Codi Arian Teirgwaith Issue 3 0.30% 0.30% £1 No Dim Mwy o fanylion
Web Saver Issue 7 0.25% 0.25% £1 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Cynilo yn Rhwydd 0.25% 0.25% £500 No Dim Mwy o fanylion
Cyfrif Dim Rhybudd 0.10% 0.10% £1 No Dim Mwy o fanylion

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £11 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.