Prynwyr Tro Cyntaf

Nid yw gwneud y tro yn ddigon da.

Eich helpu i gymryd eich cam cyntaf

Rydym ni wedi helpu Aelodau i gamu ar yr ysgol eiddo am fwy na 150 mlynedd. Efallai bod yr ysgol honno wedi newid gryn dipyn ers hynny, ond gall prynu tŷ achosi llawn cymaint o ddryswch. Felly, ni waeth pa gam o’r broses yr ydych chi arno, o gynilo am flaendal hyd at ddewis arolwg, rydym ni yma i’ch helpu mewn unrhyw fodd posibl.

Rydym yn deall bod llawer o wybodaeth i’w chofio. Felly os hoffech chi drafod y dewisiadau sydd ar gael i chi â rhywun ar unrhyw adeg, galwch i mewn i’ch cangen leol neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 i siarad ag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid cyfeillgar.

 

First Time Trier

A oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch cartref cyntaf?

A ydych chi’n cynilo i brynu eich cartref cyntaf? Gall trefnu morgais a phrynu cartref ymddangos yn anodd, ond rydym ni’n chwalu’r rhwystrau yn ein canllawiau fideo hawdd eu deall, yn ein ffeithluniau a mwy.

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.47% 30/06/22 5.05% 4.9% APRC £0 There is a £1000.00 cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 2.35% 30/06/22 5.05% 4.7% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 3.65% 30/06/25 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 2.35% 30/06/22 5.05% 4.7% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 3.65% 30/06/25 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 3.65% 30/06/25 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.15% 30/06/22 5.05% 4.7% APRC £895 There is a £500.00 cashback facility with this product
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.40% 30/06/22 5.05% 4.7% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.44% 30/06/23 5.05% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.20% 30/06/25 5.05% 4.1% APRC £1,395 There is a £500.00 cashback facility with this product
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.45% 30/06/25 5.05% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 2.95% 30/06/22 5.05% 4.8% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.22% 30/06/25 5.05% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product.
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% 2.70% 31/05/23 4.4% 4.2% APRC £0 There is a £500.00 cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% 2.78% 31/05/26 4.4% 3.8% APRC £0 There is a £500.00 cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.