Prynwyr Tro Cyntaf

Nid yw gwneud y tro yn ddigon da.

Eich helpu i gymryd eich cam cyntaf

Rydym ni wedi helpu Aelodau i gamu ar yr ysgol eiddo am fwy na 150 mlynedd. Efallai bod yr ysgol honno wedi newid gryn dipyn ers hynny, ond gall prynu tŷ achosi llawn cymaint o ddryswch. Felly, ni waeth pa gam o’r broses yr ydych chi arno, o gynilo am flaendal hyd at ddewis arolwg, rydym ni yma i’ch helpu mewn unrhyw fodd posibl.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwn ni helpu:

 • Cymerwch olwg ar gopi o’n 'Canllawiau cyflawn ar brynu eich cartref cyntaf', i gael dadansoddiad cam wrth gam sy’n hawdd ei ddilyn o’r holl broses prynu tŷ.
 • Gwyliwch ein fideos Ceiswyr Tro Cyntaf sy’n llawn o syniadau ac awgrymiadau defnyddiol ar gyfer darpar berchnogion tŷ.
 • Defnyddiwch ein cyfrifwr morgeisii i gael gwybod faint y cewch chi ei fenthyg.
 • Edrychwch ar ein cynhyrchion morgeisi isod i weld pa un a fyddai’n addas i chi.
 • Cael gwybod beth yw Cymorth i Brynu – Cymru a sut y gallai eich helpu i brynu eich cartref cyntaf.
 • Rydym yn deall bod llawer o wybodaeth i’w chofio. Felly os hoffech chi drafod y dewisiadau sydd ar gael i chi â rhywun ar unrhyw adeg, galwch i mewn i’ch cangen leol neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 i siarad ag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid cyfeillgar.


First Time Trier

A oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i’ch cartref cyntaf?

A ydych chi’n cynilo i brynu eich cartref cyntaf? Gall trefnu morgais a phrynu cartref ymddangos yn anodd, ond rydym ni’n chwalu’r rhwystrau yn ein canllawiau fideo hawdd eu deall, yn ein ffeithluniau a mwy.

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.55% 31/08/21 5.05% 4.9% APRC £0 There is a £1000.00 cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.60% 31/08/24 5.05% 4.6% APRC £0 There is a £1,000.00 cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 2.40% 31/08/21 5.05% 4.7% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 3.70% 31/08/24 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 2.40% 31/08/21 5.05% 4.7% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 3.70% 31/08/24 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% 3.70% 31/08/24 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.05% 31/08/21 5.05% 4.6% APRC £895 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.45% 31/08/21 5.05% 4.7% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.50% 31/08/22 5.05% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.30% 31/08/24 5.05% 4.1% APRC £1395 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.55% 31/08/24 5.05% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.05% 31/08/21 5.05% 4.8% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.20% 31/08/22 5.05% 4.7% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% 3.35% 31/08/24 5.05% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.