Amdanom Ni

Sefydlwyd Cymdeithas Adeiladu Principality ym 1860 i ddarparu cyllid i adeiladu cartrefi newydd yng Nghaerdydd. Ers hynny, rydym wedi parhau â'n hanes balch o helpu pobl i ffynnu yn eu cartrefi.

Rydym yn credu bod cartref yn bwysig ac mai dyma yw craidd bywyd lle caiff cynlluniau, penderfyniadau ac atgofion eu gwneud. Rydym yn bodoli i helpu ein Haelodau i fyw bywyd llawn ble bynnag a beth bynnag y maen nhw'n ei alw'n gartref ar bob cam o'u bywyd. Nid yw ein diben wedi newid mewn 160 o flynyddoedd.

Dysgwch fwy amdanom drwy glicio ar y dolenni isod.


Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig