Welsh SME Residential Fund

We're Committed to helping small to medium sized developers to continue to grow in Wales,
offering a tailored fund of £50m for residential property developments.

Commercial Unique Selling Points

 

Waterstone Case Study

To find out how we supported Waterstone Homes with their residential development please click here >

Tusker's Point

Further Details

For residential developments and pre-sale or pre-let commercial developments.
To find out more about development funding click here > 

Commercial team

 Ein tîm masnachol

Rydym yn falch iawn o'n gwasanaeth personol rhagorol. Pan fyddwch yn derbyn ateb cyllid eiddo gyda ni, bydd un o'n rheolwyr perthynas arbenigol yno i'ch helpu chi. 

Cwrdd y tîm >

Commercial team

Rydym ni yma i helpu...

Ffoniwch ein tîm cymorth masnachol ar 02920 773 538 neu llenwch ein ffurflen ymholi ar-lein.

Cysylltwch â ni >

Pam dewis Principality Masnachol?

Rydym wedi bod yn cynnig benthyciadau ar gyfer amrywiol brosiectau a datblygiadau ers 2002, ac rydym yn gwybod pa mor bwysig yw eich gwaith chi, a dyna pam rydym yn sicrhau ein bod yn gwneud busnes mor gyflym a didrafferth â phosibl.

Yn ystod 2018 gwnaethom roi benthyg mwy na £140 miliwn, helpu i adeiladu 460 o gartrefi newydd a chynyddu ein hôl troed daearyddol.

Mae ein cwsmeriaid yn ymddiried ynom oherwydd ein bod yn cymryd yr amser i ddod i'w hadnabod, ac mae gennym ddull hyblyg drwy ein 9 rheolwr perthynas, yn rhan o dîm ehangach o 26, i gadw popeth mor gyflym a syml â phosibl ar gyfer ein cwsmeriaid. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y seiliau cryf hyn yn y dyfodol.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig