Ynglŷn â Principality Masnachol

Principality Masnachol

Rydym ni'n darparu cyllid i fuddsoddwyr eiddo a datblygwyr eiddo trwy dîm ymroddedig o Reolwyr Masnachol profiadol a Thîm Cymorth hynod fedrus.

Minister visits Principality Commercial housing developmentRydym ni wedi datblygu enw da dros y 12 mlynedd diwethaf am gynnig atebion cyllido wedi eu teilwra ym maes Eiddo Masnachol

Ein prif feysydd cyllido yw:

  • Cyllid Buddsoddi - Rydym ni'n darparu cyllid er mwyn caffael ac ail-ariannu eiddo buddsoddi ym mhob prif ddosbarth o asedau, sef swyddfeydd, diwydiannol, manwerthu a phreswyl.
  • Cyllid Datblygu - Rydym yn cyllido datblygiadau preswyl a datblygiadau masnachol, yr olaf o'r rhain yn erbyn datblygiadau cyn gwerthu neu cyn gosod yn unig.

During September 2016 some of our colleagues and customers have taken the time to shine a torch on some of the activities with which Principality Commercial is currently involved. The short video on the left will give you an insight into the nature and scale of deals that we can support with an emphasis on the personal relationships which underpin our culture.

Mae ein holl weithrediadau masnachol yn digwydd mewn un lleoliad canolog. Felly gallwn ymateb yn ddiymdroi i'ch ceisiadau a bydd ein tîm yn rheoli pob agwedd ar y broses fenthyca.

Harbourside Business Park funded by Principality Commercial Byddwn yn rhoi benthyciadau gwerth rhwng £500,000 a £3 miliwn fel arfer, ac mae uchafswm o £10 miliwn fesul cwsmer. Â ninnau'n ymfalchïo yn ein perthynas waith agos â'n cwsmeriaid, ni fyddwn fel arfer yn benthyca yn erbyn eiddo, nac i gwsmeriaid, sydd yn bellach na thaith 2.5 awr o Gaerdydd.

Os oes arnoch chi angen cyllid Masnachol, byddem yn falch o drafod eich cynnig.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.