It's our way of saying thank you

From priority tickets to money-can’t-buy experiences, Principality Rewards is our way of saying thank you for being a valued Member.

There has never been a better time to get more from us, by becoming a Reward Member. Member Rewards gives you exclusive access to priority ticket access to selected events at Principality Stadium, 15% discount at the WRU online shop, exclusive competitions and automatic entry into all of our unmissable prize draws.


Get 15% off at the WRU shop

The Welsh Rugby Union just launched their new Home and Alternate kits. Wales fans are now able to pre-order their new supporters kit, and with Principality Member Rewards, you could get 15% off at the WRU online shop.

Activate your Member Rewards on Your Account today.

Your Member Rewards

Just like moments, our Members, matter, and Member Rewards is our extra way of saying thank you. Our partnership with the WRU has enabled us to offer Members truly unique experiences, competitions and tickets to some of the most in-demand seats in town, including Guinness Six Nations, P!nk, Nitro Circus and more. It’s your way of ensuring you can get more from us.

Gostyngiad o 15%
yn siop ar-lein URC

Ydych chi awydd gwisgo cit rygbi newydd Cymru neu brynu rai o nwyddau URC? Gallech chi gael gostyngiad o 15% yn siop ar-lein URC.

Tocyn blaenoriaeth 
i ddigwyddiadau dethol yn Stadiwm Principality

Bydd Aelodau Gwobrau’r Principality yn gallu gwneud cais am docynnau i ddigwyddiadau dethol yn Stadiwm Principality cyn iddynt gael eu rhyddhau i’r cyhoedd.

Tocyn i gystadlaethau gwobrau 
a chael eich cynnwys yn awtomatig yn ein cystadlaethau arbennig i Aelodau

Gallech ennill tocynnau i’r digwyddiad mawr nesaf yn Stadiwm Principality neu amrywiaeth o wobrau eraill, gan gynnwys noson mewn gwesty moethus. Byddwn yn eich cynnwys yn awtomatig ym mhob un o’n cystadlaethau cyn gynted ag y byddwch wedi gweithredu eich Gwobrau Aelodau. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli cyfle – gweithredwch nhw heddiw!

Get More With Principality Member Rewards

From concert tickets to unforgettable weekends, we're bringing the unmissable rewards your way. Watch to find out more.

How To Activate Principality Member Rewards

We've made it simple to get started with Principality Member Rewards. Watch to find out how to activate yours.

start enjoying Member Rewards

Member Rewards Infographic

Never miss another moment. Click here to see how Principality have rewarded our Members so far.

Sut i weithredu eich gwobrau

I ymgeisio, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw gweithredu eich Gwobrau Aelodau. Rydym ni wedi ei gwneud yn haws i chi.

Cam 1

Mewngofnodwch i Eich Cyfrif neu os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cofrestrwch ar-lein ar gyfer Eich Cyfrif yma.

Cam 2

Os ydych chi’n gymwys i fod yn Aelod Gwobrau Principality*, byddwch yn gallu mynd at ein tudalen Gwobrau Aelodau. Pan fyddwch ar y dudalen, bydd angen i chi weithredu eich gwobrau trwy lenwi ffurflen ar-lein.

Cam 3

Mae eich tudalen Gwobrau Aelodau bellach yn fyw.

Synnu ein haelodau

Diolch am y pedwar tocyn i gêm Cymru yn erbyn De Affrica yr oeddwn yn ddigon ffodus i’w hennill yn y Gystadleuaeth Gwobrau Aelodau.

Roedd yn wych oherwydd i mi allu mynd â fy nau fab a fy ŵyr i’r gêm, ac ni fyddai hynny wedi digwydd oni bai mod i wedi cael tocynnau gan y Principality..

Cawsom amser gwych gyda’n gilydd a gwnaeth canlyniad y gêm y diwrnod yn well fyth!

Roeddwn i eisiau anfon neges i ddiolch i chi am y penwythnos mwyaf anhygoel! Diolch yn fawr iawn i bawb yn y Principality, roedd pob manylyn wedi ei drefnu’n ofalus o’r cychwyn cyntaf ac rwy’n dal i feddwl mai breuddwyd oedd y cyfan! Daeth y freuddwyd yn fyw i mi fel cefnogwr Rygbi Cymru!

Roeddwn i eisiau diolch i chi am y noson wych y treuliodd fy merch a minnau yn gwylio Beyoncé. Roedd yn wledd gwbl annisgwyl i ni’n dwy. Am wythnos gyfan, fi oedd y fam fwyaf cŵl yn y byd!

Ysgrifennu wyf i ddiolch i’r Principality eto am fy nhocynnau rygbi i’r gêm y penwythnos diwethaf. Fe wnaeth fy nau frawd a fy nai a minnau fwynhau’r gêm cymaint, ac roedd yr holl brofiad wedi’i drefnu’n hynod o dda. Roedd y canlyniad yn siomedig ond allwch chi ddim cael popeth.

Y newyddion diweddaraf

Gwobrau Aelodau yn taro deuddeg eto

Aelod Cymdeithas Adeiladu’r Principality o Abertawe oedd y diweddaraf i ennill cystadleuaeth Gwobrau Aelodau a mwynhau cael ei drin fel gwestai arbennig.

Jamie Roberts yn synnu dau enillydd

Y seren rygbi Jamie Roberts yn synnu dau o enillwyr Gwobrau Aelodau Principality gyda phedwar tocyn yr un i’r gêm dyngedfennol yn erbyn Lloegr ddydd Sadwrn yn Stadiwm Principality.

Aelod o’r Principality yn Sgorio

Roedd gwylio Cymru yn erbyn yr Alban o flwch lletygarwch yn Stadiwm Principality, gweld Sesiwn Hyfforddi’r Capten a chael cinio gyda thîm Cymru yn rhan o brofiad rygbi “bythgofiadwy” i un aelod ffodus o Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Sut i ddefnyddio eich Gwobrau Aelodau

Pwy sy’n gymwys i gael Gwobrau Aelodau?

Mae Gwobrau Aelodau yn agored i gwsmeriaid y Principality, sy’n 18 oed neu’n hŷn, sy’n gymwys fel Aelod o’r Gymdeithas oherwydd bod ganddynt gyfrif cynilo neu forgais gyda’r Gymdeithas sydd werth mwy na £100.

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am eich partneriaeth â Stadiwm Principality?

Dysgu rhagor am Stadiwm Principality a darllen ein cwestiynau cyffredin, ewch yma.

A yw’n bosibl mynd at y Gwobrau Aelodau unrhyw ffordd arall?

Rydym ni’n sylweddoli na fydd pob Aelod sy’n gymwys ar gyfer ein tudalen Gwobrau Aelodau ar-lein yn dymuno mynd at y buddion ar-lein. Er na allwn gynnig yr holl fuddion sydd ar gael ar-lein ar hyn o bryd, mae gennym ddewis arall i’n Haelodau hefyd. Ffoniwch ni neu dewch i mewn i un o’n canghennau i gael rhagor o wybodaeth.

Sut ydw i’n mynd at y Gwobrau Aelodau?

Yn gyntaf, bydd angen i chi fod yn gymwys fel Aelod Gwobrau er mwyn gallu mynd at y dudalen Gwobrau Aelodau. Os ydych chi’n gymwys fel Aelod Gwobrau, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw sicrhau eich bod wedi cofrestru ar-lein ar gyfer Eich Cyfrif. Pan fyddwch wedi cwblhau’r broses gofrestru a phan fyddwch wedi cael manylion am sut i fewngofnodi, byddwch yn gallu gweld eich tudalen ble mae’r buddion ar gael. Yna bydd angen i chi weithredu eich gwobrau Aelodau trwy lenwi’r ffurflen ar y dudalen.

Os ydych chi’n gymwys fel Aelod Gwobrau a phan fydd gennych eich manylion mewngofnodi, bydd y dudalen yn barod ar eich cyfer pan fyddwch yn mewngofnodi. Bydd angen i chi weithredu eich Gwobrau Aelodau trwy lenwi’r ffurflen ar y dudalen.

Principality Stadium

Stadiwm Principality

Ym mis Ionawr 2016, dadorchuddiwyd Stadiwm Principality yn swyddogol gan brif hyfforddwr Cymru, Warren Gatland, i nodi dechrau buddsoddiad 10 mlynedd hanesyddol yn rygbi Cymru gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Peidiwch â cholli cyfle!

Diwrnodau bythgofiadwy, profiadau gwerthfawr, adegau i’w trysori sy’n werth y byd. Mae ein Haelodau yn cael mwy gyda ni. Peidiwch â cholli cyfle – cofrestrwch heddiw!

Principality Stadium fire display
Terms and conditions

*The Member Rewards page is only available to Members, who have registered for “Your Account”, are aged 18 or over, and who are eligible as a voting Society member, being an individual with a mortgage or savings account with Principality Building Society, over £100 (“Reward Member”). The Principality’s “Member Rewards” page can be located in “Your Account” via the Principality website.