Elusen

Mae cyflwyno posibiliadau newydd i chi, ein Haelodau, yn un o nifer o bethau yr ydym wrth ein boddau yn eu gwneud. Rydym hefyd wrth ein boddau yn cyflwyno posibiliadau newydd i bawb yn ein cymuned.

O fis Ebrill 2016 ac am y tair blynedd nesaf, rydym wedi ymrwymo i gefnogi tair elusen ragorol sy’n newid bywydau pobl er gwell.

Ein partneriaid elusen newydd yw Ymchwil Canser Cymru (registered charitable incorporated number 1167290), Llamau (rhif elusen gofrestredig 701772) a School of Hard Knocks (rhif elusen gofrestredig 1147009).

Ymchwil Canser Cymru

Cancer Research Wales supported by Principality Building SocietyMae Ymchwil Canser Cymru yn rhoi arian hollbwysig tuag at yr hyn a ystyrir yn rhan o'r ymchwil canser pwysicaf yn y byd, a gynhelir mewn prifysgolion ac ysbytai ledled Cymru. Mae'n rhoi llawer o obaith i’r rhai â chanser, eu teuluoedd a’u ffrindiau. Cewch wybod mwy trwy fynd i www.cancerresearchwales.co.uk*

Llamau

Llamau supported by Principality Building SocietyLlamau yw’r brif elusen digartrefedd i’r bobl ifanc a’r menywod mwyaf agored i niwed yng Nghymru. Cewch wybod mwy trwy fynd i www.llamau.org.uk*

School of Hard Knocks

School of Hard Knocks supported by Principality Building SocietyMae School of Hard Knocks yn defnyddio chwaraeon i helpu pobl i gymryd cyfrifoldeb a chymryd camau cadarnhaol yn eu bywydau. Cewch wybod mwy trwy fynd i www.schoolofhardknocks.org.uk*

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.