Caiff Yswiriant Cartref Principality ei ddarparu a’i danysgrifennu gan Legal & General

Cymorth i ddiogelu’ch cartref

✔ Bydd eich rheolwr hawliadau gyda Legal & General yn eich cefnogi drwy’r broses i roi trefn ar bethau
✔ Dewis o ddau bolisi
✔ Yswiriant cynnwys newydd am hen (ac eithrio dillad sy’n fwy na 2 oed)
✔ Mae canolfan alwadau Legal & General yn y DU gyda staff ar gael drwy’r dydd, bod diwrnod y flwyddyn


Trosolwg o'r Cynnyrch

Rydym ni wedi ymuno â Legal & General, yswiriwr sydd wedi bod yn diogelu cartrefi am dros 90 o flynyddoedd, er mwyn cynnig dau bolisi yswiriant cartref dibynadwy i chi, Eich Yswiriant Cartref ac Eich Yswiriant Cartref Plws. Eich Yswiriant Cartref ac Eich Yswiriant Cartref Plws. Mae gan bob polisi lefel wahanol o sicrwydd, ac mae’r tablau isod yn cynnig trosolwg o’r sicrwydd a ddarperir. Fodd bynnag, i gael yr holl fanylion, edrychwch ar ddogfennau’r polisi sydd yn y tab Dogfennau Polisi. Yn dibynnu ar eich anghenion chi, rydych chi’n gallu dewis yswiriant adeiladau a chynnwys neu yswiriant unigol.

 

Yswiriant adeiladau

Beth mae’r Yswiriant Adeiladau yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Isafswm Tâl Atodol y Polisi £150 £100
Yswiriant Cartref Brys Wedi ei gynnwys Wedi ei gynnwys
Difrod damweiniol i bibellau a cheblau tanddaearol Wedi ei gynnwys Wedi ei gynnwys
Torri offer gwydr a glanweithiol sefydlog yn ddamweiniol Dewis ychwanegol ar gael Wedi ei gynnwys
Difrod Damweiniol Estynedig i adeiladau Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Colli Rhent a Llety Arall Hyd at £25000 Hyd at £50000
Olrhain a Mynediad Heb ei gynnwys Hyd at £5000
Newid cloeon Hyd at £500 Hyd at £750

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

Yswiriant cynnwys

Beth mae’r Yswiriant Cynnwys yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Isafswm Tâl Atodol y Polisi £150 £100
Difrod damweiniol i offer teledu, fideo ac eitemau gweledol clywedol Dewis ychwanegol ar gael Wedi ei gynnwys
Torri offer gwydr sefydlog yn ddamweiniol Additional option available Wedi ei gynnwys
Difrod Damweiniol estynedig i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Eitemau Risg Uchel Hyd at 20% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych Hyd at 33% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych (lleiafswm o £14,000)
Arian Personol (yn y cartref) Hyd at £100 Hyd at £500
Cynnwys y Rhewgell Heb ei gynnwys Hyd at £1000
Lladrad o Adeiladau Allanol Hyd at £1000 10% o’r swm a yswiriwyd £5000
Eitemau yn yr Ardd Heb ei gynnwys Hyd at £1000
Cardiau Credyd Heb ei gynnwys Hyd at £5000
Beiciau Pedal yn y Cartref Heb ei gynnwys Up to contents sum insured

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

Dogfennau polisi

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau allweddol canlynol. Os nad ydych yn deall unrhyw rai o'r telerau a'r amodau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Gwneud hawliad

Gwneud hawliad drwy’r cynllun Eich Yswiriant Cartref

Os oes angen i chi wneud hawliad, cysylltwch â Legal & General, sy’n darparu'r cynlluniau Eich Yswiriant Cartref neu Eich Yswiriant Cartref Plws, ar 0370 060 0419.

Mae’r tîm hawliadau y byddwch yn siarad ag ef wedi’i leoli yn y DU ac yno i’ch cefnogi drwy gydol yr hawliad.

Bydd Legal & General yn neilltuo rheolwr hawliadau personol i chi i ymdrin â’ch hawliad o’r dechrau i’r diwedd, a bydd yno i ateb eich cwestiynau a rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i helpu i wneud eich cais mor syml a didrafferth â phosibl.

Mae’r llinellau ar agor 8am-6pm Llun-Gwener a 9am-5pm ar ddydd Sadwrn. Ar gyfer argyfyngau mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

Beth allaf fi ei wneud nesaf?

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.