Yswiriant Cartref - a ddarperir gan LV=

Rydym wedi ymuno â LV= i gyflwyno yswiriant cartref wedi'i deilwra ar sail y sicrwydd yswiriant sydd ei angen arnoch i gael tawelwch meddwl llwyr.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan LV=

LV= shares our commitment to putting you and your home first. With their 180 year history, they know exactly what it takes to get you back on your feet should you ever need to claim.


Pencil

Cewch ddyfynbris ar ôl pum cwestiwn yn unig drwy wefan SmartQuote LV=


Pencil

Go from curious to quote in just five questions via the LV= SmartQuote website


Three white stars icon

Rydym wedi ymrwymo i wasanaeth cwsmeriaid rhagorol - os ydych chi'n hoffi sut yr ydym ni'n gwneud pethau, byddwch chi'n hoffi LV= hefyd


Three white stars icon

Committed to excellent customer service - if you like how we do things, you'll love LV= too


White speech bubble icon

Mae canolfannau ffonio yn agored 24/7 – i chi gael y cymorth sydd ei angen, pan fydd ei angen


White speech bubble icon

Call centres open 24/7 - for the support you need, when you need it


Stack of coins

Rhannwch y gost drwy daliadau misol di-log


Stack of coins

Spread the cost with interest-free monthly payments

Cael dyfynbris heddiw:

Dyfynbris SmartQuote LV

Ffoniwch arbenigwr yswiriant cartref ar 0330 433 9805

Trefnwch apwyntiad yn eich cangen agosaf

Yn wahanol i lawer o yswirwyr, ni fyddwn yn gofyn am lawer o fanylion am eich cartref na'r mathau o gloeon sydd ar eich drysau. Cewch ddyfynbris SmartQuote LV= ar-lein, drwy ffonio un o'n harbenigwyr yswiriant cartref ar 0330 433 9805 neu drwy fynd i'ch cangen leol.

Trosolwg o’r cynnyrch

Dewiswch o'r opsiynau Arian ac Aur i ddiogelu'r hyn sydd bwysicaf i chi:

Sicrwydd yswiriant Arian

Mae ein sicrwydd yswiriant Arian sydd â sgôr Defaqto 3 Seren yn yswirio eich eiddo rhag digwyddiadau fel tân, llifogydd, tywydd eithafol, ymsuddiant, dŵr yn dianc a lladrad. Gallwch ddewis yswirio eich eiddo, eich cynnwys neu'r ddau.


Defaqto expert rated 3 star rating home insurance 2023

Sicrwydd yswiriant Aur

Dyma’r lefel fwyaf cynhwysfawr o ddiogelwch yr ydym ni'n ei gynnig. Mae ein sicrwydd yswiriant Aur sydd â sgôr Defaqto 5 Seren yn cynnwys amrywiaeth o bethau ychwanegol fel mater o drefn - o yswiriant llawn rhag difrod damweiniol i yswirio eich cynnwys oddi cartref.


Defaqto expert rated 5 star rating home insurance 2022

Gwneud hawliad

Os oes angen i chi wneud hawliad, ffoniwch LV=, sy'n darparu'r polisïau Arian ac Aur, ar 0330 678 5004

Mae tîm hawliadau LV= wedi'i leoli yn y DU a bydd yn eich cefnogi drwy broses eich hawliad o'r dechrau i'r diwedd. Byddant yno i ateb eich cwestiynau ac i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i helpu i wneud eich hawliad mor syml a didrafferth â phosibl.

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac 8am a 4pm ar ddydd Sadwrn. Ar gyfer argyfyngau mae llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Os nad yw'n fater brys y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud hawliad yw mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif. I gael rhagor o wybodaeth am hyn cliciwch yma.

Cwsmeriaid presennol

Cwsmeriaid presennol yswiriant cartref LV=

Os ydych chi'n gwsmer presennol Principality ac eisoes wedi prynu polisi Arian neu Aur gan LV=, gallwch gael gafael ar eich holl ddogfennau pwysig drwy borth 'Fy Nghyfrif'.

Hawliadau 0330 678 5004
Hawliadau amseroedd agor Llun - Gwen 8am - 8pm. Sadwrn 8am - 4pm.
Hawliadau brys amseroedd agor 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos
Gwasanaeth 0330 678 5180
Gwasanaeth amseroedd agor Llun - Iau 8am - 8pm. Gwener 8am - 6pm. Sadwrn 9am - 5pm. Ar gau ar ddydd Sul a Gwyliau Banc.
Argyfwng yn y Cartref 0330 678 5246
Argyfwng yn y Cartref amseroedd agor 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos
Treuliau cyfreithiol 0330 678 5245
Treuliau cyfreithiol amseroedd agor 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos