Careers 

There's no place like Principality

By choosing to take your next career step with Principality, you aren’t just joining the UK’s 6th largest building society. You’re helping us make sure Home Matters for more than half a million people across the UK.

Creating a culture where you Belong

We believe it’s important to make everyone feel right at home. That’s why we put our people first in everything we do – from creating a friendly and inviting environment to a flexible benefit package of priorities designed around your work-life balance.

 

Explore our job opportunities >

Values you can believe in

As a mutual society owned and run for the benefit of around half a million members, we’ve always put people first.
Learn more about the values we value here >Making everyone feel at home

Whether you’re in head office or in-branch, we’ll help you feel like you Belong. With flexible working requests from day-1, over 500 work patterns across the business and a recently refurbished hi-tech office space in the centre of Cardiff – it’s easy to see why we were voted winner of the 2023 CIPD award for Best hybrid and flexible working initiative. Find out more about working with us >

Benefits that help you Belong

When it comes to benefits – there’s no place like Principality. We’ve worked closely with our colleagues to develop a package of flexible benefits that make sure everyone feels right at home. Find out more below. 

 


keeping it flexible sign post

Keeping it flexible

With no minimum in office days and flexible working requests from day one, we’re making the new world of flexible working, work for everyone. 

looking after yourself timer

Looking after yourself

We put taking care of our people first in everything we do. We offer a whole host of wellbeing initiatives as well as financial assistance, incentives and products to help your money go further.

Doing our bit paint roller

Doing our bit

Whether it's fundraising for our selected local charities or taking the time to support a cause close to your heart - become part of a community that brings people together for the greater good.


getting better together watering can

Getting better together

Explore the opportunities you’ll have to learn and grow every step along the way through on-the-job learning, regular one to ones and a variety of shadowing opportunities.


Learn more about our benefits >

Find out what it means to Belong >

Explore our job opportunities >

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r broses recriwtio?

Pan fyddwch wedi cyflwyno cais, bydd yn cael ei brosesu gan ein tîm recriwtio ar ôl i’r dyddiad cau fynd heibio. Byddwch yn cael ateb o fewn pythefnos ac, os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich gwahodd am gyfweliad.Bydd y broses gyfweld yn rhoi cyfle i chi gwrdd â'n rheolwyr cyflogi, a dysgu mwy am y swydd a'r busnes ehangach.

Bydd pob proses gyfweld yn cynnwys o leiaf 2 gam:

  1. cyfweliad ar sail cymwyseddau wedi'i seilio ar werthoedd ein cwmni a fydd yn asesu eich cydweddiad ymddygiadol a diwylliannol, ac;
  2. ail elfen a fydd yn asesu eich gallu technegol ar gyfer y swydd.

Beth ddylwn ei wisgo i'r cyfweliad?

Argymhellir eich bod yn gwisgo dillad trwsiadus anffurfiol. Rydym yn annog ein cydweithwyr i fod pwy ydyn nhw mewn gwirionedd yn y gwaith, gyda hyblygrwydd ‘gwisgo ar gyfer eich diwrnod’. Rydym yn awyddus i chi deimlo’n gyfforddus yn ystod y broses ac i gwrdd â’r ‘chi go iawn’. Bydd cyfle i chi drafod hyn cyn eich cyfweliad, os bydd angen unrhyw eglurhad arnoch.

Ble fyddaf yn gweithio?

Mae’r rhan fwyaf o’n swyddi yn cynnig gweithio hyblyg, sy’n caniatáu dewis o ble rydych yn gweithio, boed hynny gartref neu yn ein prif swyddfa ar ei newydd wedd yng nghanol Caerdydd.

O ran swyddi manwerthu, gallech fod yn gweithio yn un o’n 53 o ganghennau ledled Cymru a’r gororau.

Beth yw ystyr gweithio hybrid?

Rydym yn cynnig gweithio hyblyg ar gyfer y rhan fwyaf o'n swyddi prif swyddfa, sy'n golygu y gallwch ddewis ble rydych yn gweithio, boed hynny gartref neu yn ein swyddfa, ac nid oes lleiafswm oriau gwaith yn y swyddfa.

Pa fanylion adnabod fydd yn ofynnol i mi eu darparu?

Mae dogfennau hawl i weithio yn ofyniad cyfreithiol y mae angen i ni gael cofnod ohonynt os byddwn yn cynnig swydd i chi. Ar gyfer preswylwyr y DU a’r UE, bydd angen 3 math o fanylion adnabod arnom, yn ddelfrydol copi ardystiedig o basbort dilys neu dystysgrif geni lawn, trwydded yrru ddilys a phrawf o gyfeiriad, fel bil cyfleustodau neu gyfriflen banc, dyddiedig o fewn y 3 mis diwethaf.

Beth yw'r gwiriadau cyn cyflogi?

Gan ein bod yn fusnes gwasanaethau ariannol, byddwn yn cynnal gwiriad credyd ar bob ymgeisydd sy’n llwyddiannus ar gyfer swydd yn Principality. Bydd angen i bob ymgeisydd ddangos bod ei statws credyd presennol yn foddhaol er mwyn i ni eich ystyried ar gyfer swydd gyda ni. Byddwn hefyd yn gofyn am eirda dros 3 blynedd.

Rwy'n aflwyddiannus, a gaf i ymgeisio eto?

Ni fyddem yn annog unrhyw ymgeisydd i ymgeisio am yr un swydd os yw’n cael ei ail-hysbysebu o fewn 6 mis. Os yw eich profiad wedi newid yn sylweddol ac yn cyfateb yn agosach â'r swydd y gwnaethoch gais amdani erbyn hyn, gwnewch gais eto a soniwch am hyn yn eich cais.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig