Working with us

Make yourself at home

Our culture is designed to be open, friendly and inclusive and we actively encourage colleagues to bring their true self to work.

We want you to work where you feel most comfortable. To support this, we have adopted a flexible/hybrid way of working. This means that the majority of our roles come with a choice of where you work, whether it be at home or in our newly refurbished head office.

heart in hand

Amrywiaeth
a Chynhwysiant

Mae gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn a lle y gallant fod pwy ydyn nhw mewn gwirionedd, yn greiddiol i ni.

 

Rydym yn awyddus i’n cydweithwyr deimlo mor gyfforddus â phosibl, ac rydym wedi ymrwymo i wella cyfleoedd i bawb, yn enwedig grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym yn gweithio'n agos gyda Stonewall, ac wedi llofnodi Siarter Hil yn y Gwaith.

high five icon in peach

Ein
rhwydweithiau

Mae gennym amrywiaeth o grwpiau rhwydwaith, sy'n ymroddedig i gefnogi anghenion pob cydweithiwr.

 

Mae ein rhwydweithiau yn allweddol i’r Gymdeithas, gan groesawu a dathlu digwyddiadau a mentrau fel Pride, Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant a Mis Hanes Pobl Ddu.

Dysgwch fwy >

Lime confetti

Award Winning
Workplace

In 2022 we were awarded first place in the UK's Best Workplaces for Women 2022 - Super Large category by Great Place to Work.

This year we are delighted to have been voted winner of the 2023 CIPD award for Best hybrid and flexible working initiative.

 

 

Yn ôl i Gyrfaoedd >

 

 

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig

* mae’r ffigur yn gywir ym mis Medi 2022