Dod o hyd i’ch cartref cyntaf

Pan fyddwch chi wedi cynilo digon ar gyfer blaendal, ac rydych yn gwybod y math o forgais y byddwch yn gallu ei gael, mae’n amser i chi ddechrau chwilio am eich cartref newydd! Yn yr adran hon, rydym yn eich helpu i ddeall sut i ddewis lleoliad, rhai o’r cwestiynau y dylech eu gofyn cyn prynu, a sut i fynd ati i wneud cynnig.First Home Steps savings account


Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig