Ffurflen Ymholi am Forgais

Edrychwch ar ein rhestr wirio cyn gwneud cais isod cyn i chi ddechrau:

  • Rydych chi rhwng 18 a 75 oed.
  • Rydych chi’n breswylydd parhaol yn y DU a/neu mae gennych hawl amhenodol i aros yn y DU.
  • Mae’r eiddo sydd i’w forgeisio wedi ei leoli yng Nghymru neu Loegr.
  • If you are looking for a mortgage on a buy to let property, your portfolio does not exceed 3 mortgaged buy-to-let properties (including the property relating to this application).

Gall eich cartref gael ei adfeddiannu os na fyddwch yn talu’r ad-daliadau ar eich morgais

Cam 1 o 3 : Eich Manylion

Personal Details

Manylion Personol

Please choose a title
Nodwch werth
Nodwch werth
Nodwch werth Nodwch ddyddiad Mae’n rhaid i chi fod yn hŷn na 18
Mae’n rhaid i chi fod yn breswylydd parhaol yn y DU a/neu fod â hawl amhenodol i aros yn y DU
Manylion Cyfeiriad Eich Cartref
Nodwch werth
Nodwch werth Rhowch god post dilys
Manylion Cyswllt
Nodwch werth
Nodwch werth Rhowch gyfeiriad e-bost dilys
Nodwch werth Rhowch gyfeiriad e-bost dilys Nid yw’r cyfeiriadau e-bost yr ydych wedi’u nodi yn cyfateb

Cam 2 o 3 : Manylion yr Eiddo

Manylion yr Eiddo

Y Math o Eiddo
Please enter a value Please enter a number Dim ond i ymgeiswyr â dim mwy na 3 eiddo ar osod, gan gynnwys y cais hwn, y gallwn gynnig Morgais Prynu i Osod.
Lleoliad yr Eiddo

Ar gyfer eiddo yng Nghymru a Lloegr yn unig yr ydym yn darparu morgeisi.

Ar gyfer eiddo yng Nghymru a Lloegr yn unig yr ydym yn darparu morgeisi.

Manylion y Morgais

Nodwch werth Nodwch rif Mae’r ffigyrau yr ydych wedi’u nodi ar gyfer Gwerth yr Eiddo a’r Blaendal yn golygu nad yw canran eich benthyciad o gymharu â gwerth yr eiddo yn bodloni ein meini prawf benthyca. Dylech chi addasu eich ffigyrau er mwyn bwrw ymlaen.

Cam 3 o 3 : Manylion Ffonio Yn Ôl

Manylion Ffonio Yn Ôl

Pryd fyddai’r amser gorau i gysylltu â chi am hyn?
Please choose a prefered time to call you back.
  • Cam 1 o 3 Eich Manylion
  • Cam 2 o 3 Manylion yr Eiddo
  • Cam 3 o 3 Manylion Ffonio Yn Ôl

What happens next?

We’ll contact you within 3 working days to discuss your needs and to ensure you meet our lending criteria. We’ll also talk you through the next steps of your application and what to expect.

For your protection, any information we take from you will be held in accordance with our privacy policy. You have the right to access your information at any time. You can request further detail by contacting our Data Protection Officer at Principality House, Queen Street, Cardiff. Read our Privacy Policy, which explains how we use your information.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig