Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhaliwyd ein 164ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Ngwesty'r Marriott ar 19 Ebrill 2024. Gwahoddwyd Aelodau i ddod i'r cyfarfod yn bersonol, ar-lein ac i fod yn bresennol ar-lein mewn canghennau dethol.

Roedd yn wych gweld cymaint ohonoch chi, ein Haelodau, yn cymryd rhan weithredol wrth adeiladu dyfodol ein cymdeithas drwy bleidleisio a bod yn bresennol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Roedd y rhai hynny a oedd yn bresennol yn gallu clywed am berfformiad y gymdeithas a gofyn cwestiynau i'r Bwrdd a'r Uwch Dîm.

Hoffem ddiolch i'n Haelodau am barhau i fod yn ffyddlon ac rydym yn cyflwyno canlyniadau'r pleidleisio isod.

Canlyniadau pleidleisio 2024

  Penderfyniadau O blaid Yn erbyn Ymatal O blaid %
1 Derbyn Adroddiad y Cyfarwyddwyr, y Datganiad Busnes Blynyddol, y Cyfrifon Blynyddol ac Adroddiad yr Archwilwyr 21,100 224 176 98.95
2 Cymeradwyo Adroddiad Cydnabyddiaeth Ariannol y Cyfarwyddwyr. 19,414 1,590 498 92.43
3 Ailbenodi Deloitte LLP yn archwilwyr. 20,372 771 355 96.35
4 Ethol ac ailethol Cyfarwyddwyr:
a) Ethol Simon Moore 20,293 696 510 96.68
b) Ethol Shimi Shah 20,097 943 456 95.52
c) Ailethol Jonathan Baum 20,319 746 434 96.46
d) Ailethol Debra Evans-Williams 20,435 698 367 96.70
e) Ailethol Claire Hafner 20,473 649 375 96.93
f) Ailethol Sally Jones-Evans 20,435 705 358 96.67
g) Ailethol Julie-Ann Haines 20,493 654 352 96.91
h) Ailethol Iain Mansfield 20,382 700 416 96.68

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig