Yswiriant Cartref

Diogelu eich cartref

✔ Rheolwr hawliadau personol
✔ Dewis o ddau bolisi
✔ Yswiriant cynnwys newydd am hen (ac eithrio dillad sy’n fwy na 2 oed)
✔ Staff canolfan alwadau yn y DU


Trosolwg o'r Cynnyrch

Rydym ni wedi ymuno â Legal & General, yswiriwr sydd wedi ennill gwobrau ac wedi diogelu cartrefi am dros 90 o flynyddoedd, er mwyn cynnig dau bolisi yswiriant cartref dibynadwy i chi. Eich Yswiriant Cartref ac Eich Yswiriant Cartref Plws. Mae gan bob polisi lefel wahanol o sicrwydd, ac mae’r tablau isod yn cynnig trosolwg o’r sicrwydd a ddarperir. Fodd bynnag, i gael yr holl fanylion, edrychwch ar ddogfennau’r polisi sydd yn y tab Dogfennau Polisi. Yn dibynnu ar eich anghenion chi, rydych chi’n gallu dewis yswiriant adeiladau a chynnwys neu yswiriant unigol.

 

Yswiriant adeiladau

Beth mae’r Yswiriant Adeiladau yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Yswiriant Cartref Brys ✔ Hyd at £500
Accidental Breakage of fixed glass and sanitary-ware Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol Estynedig i adeiladau Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Colli Rhent a Llety Arall ✔ Hyd at £25000 ✔ Hyd at £50000
Olrhain a Mynediad ✔ Hyd at £5000
Newid cloeon ✔ Hyd at £500 ✔ Hyd at £750

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein, neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

Yswiriant cynnwys

Beth mae’r Yswiriant Cynnwys yn ei gynnwys?

  Eich Yswiriant Cartref Eich Yswiriant Cartref Plws
Tâl Atodol y Polisi ✔ £150 ✔ £100
Difrod Damweiniol i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael
Difrod Damweiniol estynedig i’r cynnwys Dewis ychwanegol ar gael Dewis ychwanegol ar gael
Eitemau Risg Uchel ✔ Hyd at 20% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych ✔ Hyd at 33% o swm y cynnwys a yswiriwyd gennych (lleiafswm o £14,000)
Arian Personol (yn y cartref) ✔ Hyd at £100 ✔ Hyd at £500
Cynnwys y Rhewgell ✔ Hyd at £1000
Lladrad o Adeiladau Allanol ✔ Hyd at £1000 ✔ 10% o’r swm a yswiriwyd £5000
Eitemau yn yr Ardd ✔ Hyd at £1000
Cardiau Credyd ✔ Hyd at £5000
Beiciau Pedal yn y Cartref ✔ Up to contents sum insured

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein, neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

Dogfennau polisi

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau allweddol canlynol. Os nad ydych yn deall unrhyw rai o'r telerau a'r amodau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Gwneud hawliad

Making a claim if you took out a Your Home Cover

If you do need to make a claim, please call Legal & General, who provide the Your Home Cover or Your Home Cover Plus Home Insurance policy, on 0370 060 0419.

The claims team you deal with is based in the UK and is there to support you throughout the claim.

Legal & General will provide you with a personal claims manager to see your claim through from beginning to end and will be there to answer your questions and to give you the information you need to help make your claim as straightforward and hassle-free as possible.

Lines are open 8am-6pm Monday - Friday and 9am-5pm Saturdays. For emergencies lines are open 24 hours a day, 7 days a week.

Rydym yn gwybod bod pob cartref yn wahanol, a dyma pam yr ydym ni wedi ei wneud yn hawdd i addasu eich yswiriant cartref yn unol â’ch gofynion chi. Dewiswch o’r cynigion ychwanegol hyn: 

 • Difrod damweiniol ychwanegol – gallwch gael sicrwydd yswiriant rhag damweiniau fel rhoi eich troed drwy’r nenfwd tra eich bod yn yr atig, neu golli paent ar eich carped. Mae hynny ar gael ar gyfer eich yswiriant adeiladau a’ch yswiriant cynnwys.
 • Diogelwch cyfreithiol i’r teulu - Gweinyddir sicrwydd diogelwch cyfreithiol i’r teulu gan DAS Legal Expenses Insurance Co Ltd. Os ydych chi neu aelod o’ch teulu sy’n byw yn eich cartref yn wynebu costau cyfreithiwr neu gostau llys ar gyfer bwrw ymlaen â hawliadau cyfreithiol penodol neu eu hamddiffyn, gallwn ddarparu sicrwydd yswiriant hyd at £50,000.
 • Eiddo personol - Gallwch gael sicrwydd yswiriant yn y cartref neu i ffwrdd oddi yno ar gyfer eitemau sydd wedi eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, fel cyfrifiaduron llechen, gliniaduron, ffonau symudol, gemwaith a beiciau pedal.

Gwasgwch isod i gael dyfynbris ar-lein, neu ffoniwch ni ar 0330 333 4000 neu ewch i’ch cangen leol i gael sgwrs gydag un o’n hymgynghorwyr cwsmeriaid a fydd yn barod iawn i helpu.

Mae cyfyngiadau ac eithriadau yn berthnasol.

Fel gyda’r rhan fwyaf o yswiriant cartref, nid yw ein polisi yn cynnwys colledion neu ddifrod i’ch cartref neu’ch cynnwys o ganlyniad i gynnal a chadw, traul na difrod sy’n digwydd yn raddol dros gyfnod o amser. Mae tâl gorfodol ychwanegol o £100 ar gyfer pob hawliad ar eich polisïau Yswiriant Cartref Plws neu £150 ar gyfer eich polisïau Yswiriant Cartref (neu £250 ar hawliadau gollwng dŵr ac mewn achosion o ymsuddiant, ymgodiad neu dirlithriad, y £1,000 cyntaf) yn ogystal ag unrhyw dâl ychwanegol gwirfoddol yn ôl eich dewis. Mae cyfyngiadau ac eithriadau eraill yn berthnasol. I weld y telerau a'r amodau llawn, cyfeiriwch at y crynodebau a’r llyfrynnau polisi.

15% off *Terms and conditions:

1. The Discount is only available to all customers, who obtain a quote on Principality’s website(www.principality.co.uk/homeinsurance), in a Principality branch, or over the phone for buildings and/or contents cover. 2. The Discount will automatically be applied to quotes when a valid discount code is entered between 13th May 2019 and 30th June 2019. The Discount is non-transferable. 3. The Discount applies for the first year of Principality Home Insurance cover only and will not apply upon subsequent renewal. 4. Any existing customers or customers who have cancelled a policy within the last 12 months will not be eligible for this offer. 5. The Discount is available to all policies including any optional extras. 6. The Discount cannot be used in conjunction with any other offer. 7. The Discount will apply to changes to insurance cover that has already been taken out on or after 13th May 2019 (e.g. new number of bedrooms or changing the excess). The Discount will not apply if adding new sections of cover e.g. adding contents cover section to a buildings only policy. 8. No cash or other alternative available. 9. The Discount is subject to a minimum premium. 10. The minimum premium excludes the addition of Insurance Premium Tax (IPT). 11. The Discount can only be used once. 12. If the customer cancels their policy during the first 12 months, the refund will be calculated in accordance with the associated policy terms and conditions. 13. The Discount is subject to availability and can be withdrawn by Principality or Legal & General at any time without prior notice. [Quotes given before such removal or variation will be honoured in accordance with their terms.] 14. To the maximum extent permitted by law, Principality Building Society and its affiliates shall not be liable for any claims or actions of any kind whatsoever for damages or losses to persons and property, disappointment which may be sustained in connection with the Discount, using the Discount, receiving the discounted premium or any acts or omissions of its agents. 15. These terms and conditions are governed by English Law and are subject to the exclusive jurisdiction of the English courts. 16. We guarantee your quote for 90 days on the understanding that all your details are correct and do not change.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.