ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd Aeddfedrwydd

Cynnyrch adeg aeddfedu yw hwn. Fe'i luniwyd i'ch gwobrwyo am fod yn un o'n Haelodau cynilo ffyddlon. Byddwch yn elwa ar gyfraddau llog uwch na'r cynhyrchion sydd ar gael i gwsmeriaid newydd. Mae'n bosibl mai ein cyfrif ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd Aeddfedu yw'r dewis iawn i chi os oes gennych gyfandaliad i'w fuddsoddi a gallwch adael eich buddsoddiad heb ei gyffwrdd am 2 flynedd.

  Cyfradd Llog Balans Di-dreth y fl. AER†
Llog Blynyddol £500 - £20,000 0.55% 0.55%
Llog Misol £500 - £20,000 0.55% 0.55%
 • Mae'r cynnyrch hwn ar gael i gwsmeriaid â chyfrif y Principality sy'n aeddfedu yn unig
 • Agor mewn cangen neu drwy’r post 
 • Cynilo o £500 i £20,000
 • Trosglwyddo eich ISA presennol
 • Cyfrifir llog ar eich balans yn ddyddiol a chaiff ei dalu yn flynyddol neu’n fisol
 • Caniateir adneuon ychwanegol hyd at 5 diwrnod busnes ar ôl agor y cyfrif
 • Ni chaniateir codi arian cyn diwedd y cyfnod o 2 mlynedd
 • Caniateir cau'r cyfrif ond byddwch yn colli 180 diwrnod o log
 • Gellir tynnu'r cynnyrch hwn yn ôl o fod ar werth ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Pan fydd y cynnyrch yn parhau i fod ar werth mae ar gael i chi am 14 diwrnod yn unig ar ôl y dyddiad pan fydd eich cyfrif Principality presennol yn aeddfedu
Blwch Crynodeb
  Blwch Crynodeb
Enw'r cyfrif ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd Aeddfedrwydd (FRISA62)
Beth yw'r gyfradd llog?
AER†
Tax-free^ p.a.
Fixed annual interest
0.55%
0.55%
Fixed monthly interest
0.55%
0.55%

Interest is calculated on your daily balance and paid annually on the anniversary of your ISA opening or monthly, paid one month after the date on which your ISA is opened, and then monthly after that, depending on what you choose.
A all y Principality newid y gyfradd llog? No, the rate on this ISA is fixed for 2 years until maturity.
Beth fyddai’r balans amcangyfrifedig ar ôl 24 mis yn seiliedig ar adnau o £1,000? £1,011.03 (based on the assumption that you chose to have interest paid annually and added to your ISA and that no further deposits were made).
Sut ydw i’n agor a rheoli fy nghyfrif?
 • This product is only available to customers with a maturing Principality fixed term account.
 • You can transfer funds from your maturing Principality account in branch, agency, online or by post.
 • You can transfer in your existing ISA balances and save up to the current ISA limit of £20,000. The minimum balance is £500 and this must be maintained to operate the account.
 • You can keep making deposits for up to 5 business days after opening the account.
 • The ISA will mature after two years on the anniversary of opening.
 • Manage your ISA in branch, agency, online or by post.
 • This product can be withdrawn from sale at any time without notice. While the product remains on sale it is only available to you for 14 days after the date on which your existing Principality account matures.
A gaf i godi arian?
 • No withdrawals permitted prior to maturity.
 • Early closure or transfer to another ISA provider permitted subject to 180 days’ loss of interest. If you haven't earned enough interest to cover this, this will be taken from the funds in your account and means you will get back less than you originally deposited.
 • We will write to you before your ISA matures to let you know what other ISAs we can offer you.
 • If we don’t receive any instructions from you before your ISA matures, your ISA will be transferred to our Variable Rate Cash ISA or its nearest equivalent.
Gwybodaeth ychwanegol
 • Service charges and costs may apply to your account. These are outlined in our Tariff of Charges.
 • In certain circumstances we may refuse an instruction to operate an account. These circumstances are outlined in the Savings Terms and Conditions.
 • Rates correct as at 06/04/2021.

Before you apply below, please read the Maturity 2 Year Fixed Rate Cash ISA (FRISA62) Terms & Conditions

If you are transferring previous years' ISA subscriptions, please enter your initial deposit as £500 on the application form. The application form will ask you whether you are making a transfer later in the process.

You can only invest in one Cash ISA per tax year.

As you will be bound by the account terms and your information is held in accordance with our privacy policy, you should read, print and save the below documents for your records. If you have any queries relating to them please contact us for further information.

Please also read the following:

^ Mae di-dreth yn golygu nad oes yn rhaid talu Treth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y DU ar y llog a enillwch. Mae eich sefyllfa o ran treth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol a gall newid yn y dyfodol. 

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn. • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £11 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

We are covered by the FSCS


Find out more about what it means for you.