Ffurflen Cysylltu â Ni

Mae’r ffurflen hon yn anfon e-bost (hyd at uchafswm o 600 nod) at ein tîm o arbenigwyr. Gan nad yw e-bost yn ddull diogel o gyfathrebu, peidiwch â’i ddefnyddio ar gyfer ymholiadau penodol ynglŷn â’ch cyfrifon. Os yw eich ymholiad yn gymhleth neu’n fater brys, ffoniwch ni ar un o’r rhifau a nodir ar y dudalen Cysylltu â Ni.

Fel rheol byddwn yn ymateb o fewn 5 ddiwrnod gwaith

For your protection, any information we take from you will be held in accordance with our privacy policy. You have the right to access your information at any time. You can request further detail by contacting our Data Protection Officer at Principality House, Queen Street, Cardiff. Read our Privacy Policy, which explains how we use your information.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.